Kontakt: +385 (0) 52 / 602 - 200 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; PRIJAVA KVARA: +385 (0) 52 / 602 - 260 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

eposta banner

Distribucija

Društvo je, sukladno Zakonu o vodama ( NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti: javna vodoopskrba, ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe, izvođenje vodovodnih priključaka, umjeravanje vodomjera, proizvodnja energije za vlastite potrebe

Na području djelovanja Istarskog vodovoda, unatoč nepogodnoj konfiguraciji terena, postoji jedan od najsloženijih i najefikasnijih sustava vodoopskrbe, što svjedoči o visokom standardu života ljudi na ovom prostoru.

Izvori Istarskog vodovoda

U vodoopskrbni sustav Istarskog vodovoda uključena su tri glavna izvora u dolini Mirne te akumulacija Butoniga. Prvo izvorište je izvor Sv.Ivan u Buzetu, koji je u vodoopskrbu uključen 1933.god. Izvor Gradole, koji se nalazi u donjem toku rijeke Mirne, uključen je 1969. god. pomoću privremenog crpnog agregata, a 1973. god. dovršen je cjelokupni vodoopskrbni sustav. Treće je izvorište izvor Bulaž kod Istarskih toplica, koji se koristi od 1985.god., ali samo kao pričuvno izvorište za prihranjivanje izvora Gradole odnosno sustava Sv. Ivan. Treba napomenuti da se dio voda s izvora Gradole koristi neposredno na distribucijskom području Istarskog vodovoda, a dio tih voda se predaje Vodovodu Pula, te Rižanskom vodovodu iz Kopra.

Izvor Sv. Ivan

Izvor Sv. Ivan nalazi se u dnu doline rijeke Mirne, oko 1 km jugoistočno od Buzeta, a oko 200 m od korita rijeke Mirne, na nadmorskoj visini od 49 m. Zahvatna armirano-betonska građevina iznad izvora kružnoga je oblika s polumjerom od 22 m i otvorenoga dna.
Za više kliknite ovdje.

Izvor Bulaž

Izvor Bulaž nalazi se na početku prostrane doline srednjega toka Mirne. U neposrednoj je blizini izvorišta termalnih voda - Istarske toplice . Tipično je krško uzlazno vrelo koje se javlja na rubu doline, na kontaktu krednih vapnenaca i kvartarnih tvorevina.
Za više kliknite ovdje.

Izvor Gradole

Izvor Gradole nalazi se na lijevoj obali doline rijeke Mirne, oko 9,5 km uzvodno od njenoga ušća. Izvor izbija iz krške kaverne ispod vapnenačke hridine kredne starosti. U prirodnom stanju izvor je imao oblik jezerca ovalnog oblika veličine 8x16 m. Voda je izbijala iz kaverne na dnu bazena.
Za više kliknite ovdje.

Akumulacija Butoniga

Akumulacija Butoniga smještena je na istoimenoj glavnoj lijevoobalnoj pritoci Mirne, neposredno nizvodno od mjesta gdje se sastaju njezina tri glavna bujična ogranka: Butoniga, Dragućki i Račički potok. Slijev se proteže na nadmorskim visinima između 40 i 500 m n.m.
Za više kliknite ovdje.

Osnovni tehnički podaci o vodoopskrbnom sustavu

Izvor Kapacitet
Sveti Ivan 300 l/s
Bulaž 150 l/s
Gradole 1.100 l/s
Akumulacijsko jezero Butoniga 1.000 l/s
 
Duljina cjevovoda 2.246 km
 
Rezervoarski prostor 102.080 m3
 
Broj vodosprema 95
 
Crpne stanice bez posade 34
 
Crpne stanice s posadom 4
 
Prekidne komore 79 objekata
 
Potrošna mjesta 59.142

Pregled isporučene vode od 1962.

 

Uprava Društva

Istarski vodovod d.o.o. Buzet
Sv. Ivan 8
52420 Buzet

T: +385 52 602 200
F: +385 52 602 201
E: info(at)ivb.hr

Prijavite kvar

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Opis kvara 
Molimo unesite sljedeća slova 
 
    

Kontakt forma

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Pitanje 
Molimo unesite sljedeća slova