Kontakt: +385 (0) 52 / 602 - 200 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; PRIJAVA KVARA: +385 (0) 52 / 602 - 260 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

eposta banner

Kvaliteta

Kontrolu kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za piće obavlja Tehnološko-laboratorijska služba prema Planu prikupljanja uzoraka i Tjednom planu uzorkovanja, kojim su određene točke uzorkovanja, učestalost i vrsta analize. Kontrolira se kvaliteta sirove vode na izvorima Sv.Ivan, Gradole, Bulaž i akumulaciji Butoniga, proces kondicioniranja (pročišćavanja), kvaliteta vode nakon pročišćavanja i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u distribucijskoj mreži.

 

 

 


Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obuhvaća vodu nakon dezinfekcije, vodu u vodospremama, vodu u razvodnoj mreži i na mjestima potrošnje (vodomjerima potrošača). Svrha redovitih ispitivanja je dobivanje osnovnih podataka o senzorskoj, fizikalno-kemijskoj i mikrobiološkoj kvaliteti vode za ljudsku potrošnju, te podataka o učinkovitosti rada postrojenja. –

Svi pokazatelji kvalitete vode i njene zdravstvene ispravnosti određeni su prema "Pravilniku parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju" (NN 125/2013, 141/2013). U 2013.g. u internoim laboratoriju Društva analizirano je 5400 uzoraka vode.

Paralelno s internim laboratorijem parametre sukladnosti vode za ljudsku potrošnju prati i Zavod za javno zdravstvo iz Pule na 12 lokacija na distribucijskoj mreži prema Monitoringu Istarske županije.

Monitoring izvorišta sirove vode po Ugovoru radi ovlašteni laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz Zagreba četiri puta godišnje na svim izvorima i na akumulaciji.

Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potrošnju provodi i sanitarna inspekcija povremenim uzorkovanjem.

Tvrdoća naše vode

Tvrdoća vode je pokazatelj sadržaja kalcijevih i magnezijevih soli u vodi. Voda je tvrđa ili mekša ovisno o sadržaju iona karbonata i hidrogenkarbonata koji se povezuju s ionima kalcija i magnezija. Tvrdoća se najčešće mjeri u stupnjevima (njemački, francuski i engleski stupnjevi) i ostalim SI jedinicama kao npr. mg CaCO3/l.

Ukupna tvrdoća uključuje karbonatnu i nekarbonatnu tvrdoću, odnosno sve kalcijeve i magnezijeve soli koje su vezane na karbonate i hidrogenkarbonate već i na sulfate, kloride, nitrate i silikate.

Voda se naziva mekom (ima malo otopljenih minerala) ili tvrdom (ima mnogo otopljenih minerala).

Osnovni nivoi tvrdoće vode su izraženi u donjoj tablici

Osnovni nivoi tvrdoće vode su izraženi u donjoj tablici:

    < 4 °dH - meka voda
    4 - 8 °dH - lagano tvrda voda
    9 - 18 °dH - umjereno tvrda voda
    18 - 25 °dH - tvrda voda
    > 25 °dH - vrlo tvrda voda

Najčešće se koristi njemački stupanj °nj ili °dH.

Kondicionirana voda iz postrojenja Sv.Ivan (podaci za 2013. god.,min-maks.) = 12,15-15,94 °nj (°dH)

Kondicionirana voda iz postrojenja Gradole (podaci za 2013. god. min-maks.) = 16,33-23,33 °nj (°dH)

Kondicionirana voda iz postrojenja Butoniga (podaci za 2013. god. min-maks.) = 10,64-13,33 °nj (°dH)

Kondicionirana voda iz sustava Sv Ivan i Butoniga spada u kategoriju umjereno tvrde vode, a voda iz sutava Gradole u tvrde vode.

 

Kontrola vode

Društvo ima registiranu djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe.

Vodovod  mora osigurati sustavno i stalno praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju sukladno posebnim propisima o vodi za ljudsku potrošnju.

Ispitivanja su usklađena s propisima i zahtjevima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/2013, 141/2013).

Zakonom su propisani i načini postupanja i izvješćivanja u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju.

Novim su pravilnikom parametri kvalitete vode podijeljeni u skupine indikatorski parametri i parametri zdravstvene ispravnosti, a obim analiza na redovni i revizijski monitoring.

Redovni monitoring (analiza A) obuhvaća senzorska, fizikalno-kemijska i kemijska ispitivanja (temperatura, slobodni rezidualni klor, boja mutnoća, miris, okus, pH vrijednost, elektrovodljivost, oksidativnost, klorid, amonij, nitrat, aluminij), te mikrobiološka ispitivanja (ukupni koliformi, aerobne bakterije na 37°C, aerobne bakterije na 22°C, Escherichia coli, enterokoki, Sulfitoreducirajući klostridiji, Pseudomonas aeruginosa). Redovito se na ionskom kromatografu određuje sadržaj aniona i kationa. Osim parametara definiranih osnovnom analizom periodično se analiziraju dodatni pokazatelji, nusprodukti kloriranja, stabilnost vode, te koncentracije metala; željezo i mangan.

Revizijski monitoring (analiza C) obuhvaća sve pokazatelje prema Pravilniku parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/2013, 141/2013).

 

SLIKA: Kvaliteta vode nakon kondicioniranja u 2013. g.

web kvaliteta vode 5

HACCP


U Istarskom vodovodu 2007. godine uveden je preventivni sustav samokontrole, HACCP sustav, kojega je potvrdila certifikacijska kuća Bureau Veritas. Od tada se redovito održavaju sastanci multidisciplinarnog HACCP tima koji nadzire funkcioniranje sustava i identificira područja njegovog kontinuiranog poboljšanja.

Ovim certifikatom Istarski vodovod, osim što je zadovoljio zakonske propise kojima je regulirana obveza uvođenja HACCP sustava, osigurao je i postizanje visokog stupnja sigurnosti vode za piće. Implementacijom HACCP sustava Istarski vodovod identificirao je kritične kontrolne točke, definirao kritične granice i preventivne mjere u svim fazama tehnoloških procesa proizvodnje i distribucije vode za piće.

U ožujku 2012. godine uspješno je obavljena druga nadzorna posjeta za sustav HACCP i dani su prijedlozi za daljnje mjere poboljšanja rada sustava sve u cilju kontinuirane isporuke zdravstveno ispravne vode za piće. Revizija HACCP sustava od strane Ministarstva zdravlja bila je u lipnju 2012. godine.

Uprava Društva

Istarski vodovod d.o.o. Buzet
Sv. Ivan 8
52420 Buzet

T: +385 52 602 200
F: +385 52 602 201
E: info(at)ivb.hr

Prijavite kvar

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Opis kvara 
Molimo unesite sljedeća slova 
 
    

Kontakt forma

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Pitanje 
Molimo unesite sljedeća slova