Kontakt: +385 (0) 52 / 602 - 200 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; PRIJAVA KVARA: +385 (0) 52 / 602 - 260 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

eposta banner

Cjenik

Cijene vode, odvodnje i naknada određene su: Odlukama o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje (uz suglasnosti Općina i Gradova) te Odlukama o naknadama za razvoj (odvodnja i IVS), Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, Zakonom o PDV-u.

Kategorije potrošača

ODLUKA O RAZVRSTAVANJU POTROŠAČA U KATEGORIJE I NAČINU ISPOSTAVE RAČUNA

1. Domaćinstvo Način ispostavljanja računa
- fizičke osobe koje vodu koriste za potrebe stanovanja
- socijalne ustanove (dječji domovi, domovi za starije osobe, Crveni križ i sl.)
- javne česme
- groblja
- potrebe održavanja zajedničkih dijelova stambenih zgrada
- farme koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (uzgoj stoke, peradi i sl.)
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva
mjesečno, odnosno dvomjesečno (ako je potrošnja manja od 15 m3).
svakih šest(6) mjeseci ako je potrošnja jednaka nuli (0 m3)
1.1. Socijalno ugroženi građani Način ispostavljanja računa
- fizičke osobe koje vodu koriste za potrebe stanovanja (uz potvrdu Centra za socijalnu skrb) mjesečno, odnosno dvomjesečno (ako je potrošnja manja od 15 m3)
2. Ostali potrošači Način ispostavljanja računa
- fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (obrti, radnje, trgovačka i dionička društva, ustanove, udruge i sl.) mjesečno
3. Navodnjavanje Način ispostavljanja računa
- fizičke i pravne osobe koje obavljaju poljodjelsku djelatnost i ispunjavaju uvjete za odobravanje priključka za navodnjavanje sukladno odredbama Grada odnosno Općine na čijem području se odobrava priključak mjesečno, odnosno dvomjesečno (ako je potrošnja manja od 15 m3)
- nogometna i druga sportska igrališta u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Gradova i Općina, ukoliko nisu dana u zakup ili koncesiju drugim fizičkim ili pravnim osobama mjesečno
- zelene površine privedene javnoj namjeni, ukoliko nisu dana u zakup ili koncesiju drugim fizičkim ili pravnim osobama mjesečno

Cijene vode

Pregled cijena vode, odvodnje i naknada po m3 isporučene vode na području "Istarskog vodovoda". Kliknite na ime Vašeg grada ili općine za pregled cijene.

Poslovna jedinica Buje

 Poslovna jedinica Buzet

 Poslovna jedinica Pazin

Poslovna jedinica Poreč

Poslovna jedinica Rovinj

 

ODLUKA O CIJENI USLUGA

Redni
broj:

     Vrsta  usluge

Cijena usluge bez PDV-a

Cijena usluge sa PDV-om (25%)

1.1.

              Sat rada

=80,00 kn

=100,00 kn

1.2.

Trošak priključenja na vodoopskrbni  sustav (do profila  Ф 40 mm)

=400,00 kn  (u cijenu su uključeni svi administrativni troškovi, putni troškovi  te do 5 sati montažnih radova)

=500,00 kn

   + stvarni trošak građevinskog i vodovodnog materijala
       te  vodomjera

   + sati rada (u slučaju da radovi traju više od 5 sati)

1.3.

Trošak priključenja na vodoopskrbni  sustav ( kod profila većih od Ф 40 mm)

=400,00 kn (u cijenu su uključeni svi administrativni i putni troškovi)

=500,00 kn

   + sati rada

   + stvarni trošak građevinskog i vodovodnog materijala
      te vodomjera

1.4.

Naknada za zatvaranje vode (skidanje vodomjera) za kategorije „domaćinstvo  i navodnjavanje“ , na zahtjev potrošača.

            
    =  200,00 kn

=250,00 kn

 + stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada
+ putni troškovi

NAPOMENA: Ukoliko je izvršeno skidanje vodomjera na zahtjev potrošača, protekom roka od 3 godine od dana demontaže vodomjera potrošač gubi pravo na isporuku vode po postojećem Ugovoru o isporuci vode za to potrošno mjesto te ponovno podnosi Zahtjev za priključenje i plaća cijenu usluge iz točke 1.2. ove Odluke.

1.5.

Naknada za otvaranje vode (ponovna montaža vodomjera na već postojećem potrošnom mjestu) za kategorije „domaćinstvo i navodnjavanje“ , na zahtjev potrošača.

 = 200,00  kn

=250,00 kn

+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada
+ putni troškovi

NAPOMENA: Ova usluga će se izvršiti samo u slučajevima kada je potrošač podnio zahtjev za ponovnu montažu vodomjera unutar roka od 3 godine od dana demontaže/skidanja vodomjera.

1.6.

Naknada za zatvaranje  vode (skidanje vodomjera)  za kategoriju „ostali potrošači“ , na zahtjev potrošača.

 =  300,00 kn

=375,00 kn

+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada
+ putni troškovi

NAPOMENA: Ukoliko je izvršeno skidanje vodomjera na zahtjev potrošača, protekom roka od 3 godine od dana demontaže vodomjera potrošač gubi pravo na isporuku vode po postojećem Ugovoru o isporuci vode te za to potrošno mjesto ponovno podnosi Zahtjev za priključenje i plaća cijenu usluge iz točke 1.3. ove Odluke

1.7.

Naknada za otvaranje vode (ponovna montaža vodomjera na već postojećem potrošnom mjestu) za kategorije „ostali potrošači“ , na zahtjev potrošača.

=300,00 kn

=375,00 kn

+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada
+ putni troškovi

NAPOMENA: Ova usluga će se izvršiti samo u slučajevima kada je potrošač podnio zahtjev za ponovnu montažu vodomjera unutar roka od 3 godine od dana demontaže/skidanja vodomjera.

1.8.

Zatvaranje i otvaranje vode zbog neplaćanja dospjelih obveza po računima za vodne usluge za kategorije „domaćinstvo“  i „navodnjavanje“

=150,00 kn

=187,50 kn

+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada
+ putni troškovi (dolazak i odlazak radi zatvaranja + dolazak i odlazak radi ponovnog otvaranja)

1.9.

Zatvaranje i otvaranje vode zbog neplaćanja dospjelih obveza po računima za vodne usluge za kategoriju
„ostali potrošači“

=310,00 kn

=387,50 kn

+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada
+ putni troškovi  (dolazak i odlazak radi zatvaranja + dolazak i odlazak radi ponovnog otvaranja)

1.10.

Zatvaranje vode zbog nepoštivanja proglašenih mjera redukcije vode za piće, za sve kategorije potrošača

=2.000,00 kn

=2.500,00 kn

+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada
+ putni troškovi

1.11.

Ponovno otvaranje vode prekršiteljima  kojima je voda zatvorena zbog nepoštivanja mjera redukcije vode za piće, za sve kategorije potrošača

=1.000,00 kn

=1.250,00 kn

+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat  rada
+ putni troškovi

1.12.

Trošak opomene za dugovanje po dospjelim obvezama (za pravne osobe)

=10,00 kn

=12,50 kn

1.13.

Putni trošak za korištenje službenog automobila

=2,00 kn/km

=2,50 kn/km

1.14.

Putni trošak za korištenje teretnog vozila

=5,00 kn/km

=6,25 kn/km

1.15.

Cijena rada radnog stroja i  jednog (1) strojara

=250,00 kn /sat

=312,50 kn/sat

1.16.

Kontrola ispravnosti vodomjera u vodomjernoj radionici Društva na zahtjev potrošača

=200,00 kn

=250,00 kn

+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat  rada
+ putni troškovi

NAPOMENA: PODNOSITELJ ZAHTJEVA ĆE BITI OSLOBOĐEN OD PLAĆANJA OVE USLUGE UKOLIKO SE UTVRDI NEISPRAVNOST VODOMJERA

1.17.

Kontrola ispravnosti vodomjera u Državnom Zavodu za mjeriteljstvo  na zahtjev potrošača

          Stvarni trošak  Državnog Zavoda za  mjeriteljstvo

         + stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada
         + putni troškovi

NAPOMENA: PODNOSITELJ ZAHTJEVA ĆE BITI OSLOBOĐEN OD PLAĆANJA OVE USLUGE UKOLIKO SE UTVRDI NEISPRAVNOST VODOMJERA

1.18.

Ispitivanje ispravnosti cjevovoda / istraživanje gubitaka vode

=200,00 kn / sat

=250,00 kn / sat

1.19.

Izdavanje razne tehničke dokumentacije:

● Izdavanje podataka o planiranim radovima na izgradnji vodoopskrbne mreže u koridoru županijske / lokalne ceste

● Izdavanje podataka o poziciji hidranata i/ili tlaku u cijevima

● Izdavanje podataka o položaju instalacija

 

=100,00 kn

 

=125,00 kn

1.20.

Izdavanje suglasnosti i sl.

● Izdavanje Potvrde glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole

● Izdavanje vodoopskrbne suglasnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu

● Izdavanje prethodne vodoopskrbne suglasnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu

● Izdavanje suglasnosti za korištenje/uzimanje vode na hidrantu

NAPOMENA: Kod isporuke vode na hidrantu dodatno se naplaćuje cijena isporučene vode (prema utrošenim m3 vode i kategoriji potrošača)
+  stvarni sati rada,a najmanje 1 sat rada (montaža i demontaža)
+ putni troškovi  

=160,00 kn

=200,00 kn

1.21.

Izdavanje tabularne isprave sa javnobilježničkom ovjerom

=200,00 kn

=250,00 kn

1.22.

Izdavanje brisovnog očitovanja sa javnobilježničkom ovjerom

=200,00 kn

=250,00 kn

1.23.

Hitna intervencija popravka razbijene vodovodne cijevi

=240,00 kn/sat/radnik

+stvarni trošak utrošenog materijala
+putni troškovi
+cijena  rada radnog stroja

=300,00 kn/sat/radnik

1.24.

Fotokopiranje A4, jednostrano

  =0,60 kn / kopija

  0,75 kn /kopija

1.25.

Fotokopiranje A3,
jednostrano

 = 1,00 kn / kopija

=1,25 kn / kopija

1.26.

Fotokopiranje A4, obostrano

   =1,00 kn (obostrano kopirani list)

 =1,25 kn

1.27.

Fotokopiranje A3,
Obostrano

=1,60 kn (obostrano kopirani list)

=2,00 kn

1.28.

Ispiranje i kloriranje cjevovoda na zahtjev stranke

 =300,00 kn/sat

+ stvarni trošak utrošenog
   materijala
+ trošak vode utrošene pri ispiranju

=375,00 kn /sat

* Trošak priključenja na vodoopskrbni sustav iz točke 1.2. i 1.3. plaća se kod podnošenja zahtjeva za dobivanje novog priključak, zahtjeva za odvajanje priključka, zahtjeva za premještanje priključka, zahtjeva za eliminaciju priključka, odnosno kod zahtjeva za dobivanje stalnog priključka, privremenog priključka, hidrantskog priključaka i priključka za navodnjavanje.

* Budući da je preciznost istraživanja gubitaka vode relativna, kod usluge iz točke 1.18. Istarski vodovod d.o.o. ne preuzima odgovornost za točnost i posljedice istraživanja.

* Usluge iz točke 1.19. i 1.20. ne naplaćuju se jedinicama lokalne samouprave sa područja djelovanja Istarskog vodovoda d.o.o. kao ni javnim vatrogasnim postrojbama za protupožarne svrhe.

* Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

* Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o cijeni usluga br. 91-35/44-2012., od 12. travnja 2012. godine kao i sve njezine izmjene i dopune.

1. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CIJENI USLUGA (.pdf)

2. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CIJENI USLUGA (.pdf)

3. ZAHTJEV ZA IZVRŠENJE USLUGE (.pdf)

4. NALOG ZA PLAĆANJE - OGLEDNI PRIMJERAK ZA PLAĆANJE USLUGE (.pdf)

Što plaćamo u računu za vodu ?

Cijenu vode:

- Odluka o cijeni vodnih usluga (.pdf)

- Fiksni dio cijene vode (kn/mj) - mjesečni paušal
- Varijabilni dio cijene vode (kn/m3) - po potrošnji

Cijenu odvodnje:

- Fiksni dio cijene odvodnje (kn/mj) - mjesečni paušal
- Varijabilni dio cijene sakupljanja (kn/m3)
- Varijabilni dio cijene pročišćavanja (kn/m3)
- Naknada za razvoj odvodnje

Naknade:

- Naknada za zaštitu voda
- Naknada za korištenje voda
- Naknada za razvoj IVS

PDV se obračunava na:

- Cijenu vode
- Cijenu odvodnje

Visina cijene vode različita je za pojedine kategorije potrošača.

Uprava Društva

Istarski vodovod d.o.o. Buzet
Sv. Ivan 8
52420 Buzet

T: +385 52 602 200
F: +385 52 602 201
E: info(at)ivb.hr

Prijavite kvar

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Opis kvara 
Molimo unesite sljedeća slova 
 
    

Kontakt forma

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Pitanje 
Molimo unesite sljedeća slova