Kontakt: +385 (0) 52 / 602 - 200 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; PRIJAVA KVARA: +385 (0) 52 / 602 - 260 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

eposta banner

Novi Priključak

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na javnu vodoopskrbnu mrežu pod uvjetima propisanim Zakonom o vodama te Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga. Vlasnici građevine dužni su također priključiti građevinu na sustav opskrbe pitkom vodom u rokovima koji su regulirani Odlukom Grada odnosno Općine. Pod priključivanjem na javnu vodoopskrbnu mrežu podrazumijeva se spajanje instalacije građevine sa vodoopskrbnim sustavom, putem vodovodnog priključka.

Pod priključivanjem smatra se i proširenje vodovodne instalacije potrošača, odnosno povećanje kapaciteta postojeće instalacije potrošača uvjetovane nadograđivanjem, proširenjem, adaptacijom s izmjenom svrhe, izmjenom tehnološkog procesa ili sl.

Vodovodni priključak u pravilu izvodi Istarski Vodovod. Način i mjesto izvedbe priključka, veličinu vodomjernog okna (šahta), vrstu materijala za priključak, položaj i promjer cijevi, tip vodomjera i ventila, određuje Vodovod sukladno zahtjevu potrošača i tehničkim mogućnostima sustava.

Zahtjev za dobivanje vodovodnog priključka podnosi se u poslovnim jedinicama Istarskog vodovoda na području gdje se traži vodovodni priključak. Istarski vodovod ima pet poslovnih jedinica: PJ Buje, PJ Buzet, PJ Pazin, PJ Poreč i PJ Rovinj.

Na temelju članka 212. st. 2. Zakona o vodama Istarski vodovod je obvezan od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove zatražiti potvrdu o dozvoli priključenja građevine za svakog podnositelja zahtjeva.

Na temelju podnijetog zahtjeva, na teren izlazi naša stručna ekipa koja utvrđuje tehničke uvjete priključenja, nakon čega se obavještava potrošača o mogućnosti priključenja. U slučaju da ne postoje tehnički uvjeti priključenja, Istarski vodovod informira stranku o nedostacima priključenja i postupak se obustavlja.

Na temelju prikupljenih podataka iz zahtjeva i uviđaja na terenu, a ako postoje tehnički uvjeti priključenja (opisani u kućici s desne strane), donosi se Rješenje o odobrenju priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom.

Nakon priključenja podnositelju zahtjeva se na kućnu adresu dostavlja račun za izradu vodovodnog priključka.

Potrebna dokumentacija

U nadležnoj poslovnoj jedinici predaje se sljedeća dokumentacija:

  • Zahtjev za izradu priključka (interni obrazac Istarskog vodovoda)
  • Pravomoćni akt o gradnji (za građevine koje se prvi put priključuju na vodoopskrbni sustav)
  • Dokaz o vlasništvu (vlasnički list koji nije stariji od 6 mjeseci, kupoprodajni ugovor ili pravomoćno rješenje o nasljeđivanju) ili dokaz o najmu odnosno zakupu nekretnine (ovjereni ugovor o najmu odnosno zakupu)
  • Kopija katastarskog plana koja nije starija od 6 mjeseci
  • Kopija osobne iskaznice, putovnice ili nekog drugog osobnog dokumenta kojim se utvrđuje identitet podnositelja zahtjeva (obvezan OIB)
  • Izvadak iz sudskog odnosno obrtnog ili nekog drugog registra, obvezan OIB (za pravne osobe)
  • Glavni projekt, za nove objekte (za pravne osobe)

Cijena izvođenja novog priključka

Obračunavanje priključka za vodu Cijena usluge
Obračun priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu obračunava se prema stvarnim troškovima materijala i utvrđenim normativima za obračun montaže vodomjera 400,00 kn + troškovi materijala

Uprava Društva

Istarski vodovod d.o.o. Buzet
Sv. Ivan 8
52420 Buzet

T: +385 52 602 200
F: +385 52 602 201
E: info(at)ivb.hr

Prijavite kvar

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Opis kvara 
Molimo unesite sljedeća slova 
 
    

Kontakt forma

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Pitanje 
Molimo unesite sljedeća slova