Kontakt: +385 (0) 52 / 602 - 200 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; PRIJAVA KVARA: +385 (0) 52 / 602 - 260 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

eposta banner

Privremeni Priključak

Privremeni priključak dobiva se na maksimalno 6 mjeseci od dana priključenja objekta na javni sustav vodoopskrbe. U ovom slučaju plaćaju se samo stvarni troškovi priključenja prema ispostavljenoj fakturi.

Ukoliko se po isteku 6 mjeseci Vodovodu ne podnese zahtjev za dobivanje stalnog priključka i dostavi preostala dokumentacija, privremeni vodomjer se skida i obustavlja se daljnja isporuka vode.

Potrebna dokumentacija

U nadležnoj poslovnoj jedinici predaje se sljedeća dokumentacija:

  • Zahtjev za izradu priključka (interni obrazac Istarskog vodovoda)
  • Pravomoćni akt o gradnji (za građevine koje se prvi put priključuju na vodoopskrbni sustav)
  • Dokaz o vlasništvu (vlasnički list koji nije stariji od 6 mjeseci, kupoprodajni ugovor ili pravomoćno rješenje o nasljeđivanju) ili dokaz o najmu odnosno zakupu nekretnine (ovjereni ugovor o najmu odnosno zakupu)
  • Kopija katastarskog plana koja nije starija od 6 mjeseci
  • Kopija osobne iskaznice, putovnice ili nekog drugog osobnog dokumenta kojim se utvrđuje identitet podnositelja zahtjeva (obvezan OIB)
  • Izvadak iz sudskog odnosno obrtnog ili nekog drugog registra, obvezan OIB (za pravne osobe)
  • Glavni projekt, za nove objekte (za pravne osobe)

Cijena izvođenja novog priključka

Obračunavanje priključka za vodu Cijena usluge
Obračun priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu obračunava se prema stvarnim troškovima materijala i utvrđenim normativima za obračun montaže vodomjera 400,00 kn + troškovi materijala

Uprava Društva

Istarski vodovod d.o.o. Buzet
Sv. Ivan 8
52420 Buzet

T: +385 52 602 200
F: +385 52 602 201
E: info(at)ivb.hr

Prijavite kvar

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Opis kvara 
Molimo unesite sljedeća slova 
 
    

Kontakt forma

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Pitanje 
Molimo unesite sljedeća slova