Obavijesti
19.07.2018. PJ Poreč - Žbandaj, Mičetići, Ul. France Prešerna, Vukovarska
26.06.2018. PJ Rovinj - Prkačini, Pifari, Blagari, Krajcar Brig
19.06.2018. PJ Buje - Salvela
16.04.2018. Prekid vodoopskrbe na području PJ Pazin

Stranica nije pronađena