Obavijesti
29.07.2021. PJ Poreč - šire područje

Zabrana sklapanja ugovora

Popis gospodarskih subjekata s kojima ne smijemo sklapati ugovore o javnoj nabavi

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 120/2016) ovime izjavljujemo da ne smijemo sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • AM GRUPA d.o.o., Buzet, Riječka 8
  • OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU SIROTIĆ, vl. Damir Sirotić, Buzet, Naselje Verona 16
  • CURSOR d.o.o., Buzet, Naselje Goričica 6/2
  • Poljoprivredno – turistički obrt „PERUN“, vl. Adriano Putinja, Gračišće – Mandalenčići, Dončišće 31
  • HISTRIA AQUA KONZALTING d.o.o., Buzet, 9. septembra 3/1
  • VSI – VODOVOD BUTONIGA d.o.o., BUZET, Sveti Ivan 8
  • URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINE, Dragan Kranjčić, Naselje Goričica 13, Buzet
  • BRUMAN d.o.o., Naselje Goričica 6, Buzet
  • Mirjana, obrt za organizaciju izvedbe projekata za zgrade, vl. Mirjana Vivoda, Franečići 24, Buzet