Obavijesti
27.01.2021. PJ Buje - Umag
26.01.2021. PJ Poreč - šire područje
15.12.2020. PJ Buzet - šire područje
12 01

Zaštita od smrzavanja

Radi najavljenih niskih temperatura zraka na području Županije Istarske, mole se potrošači vode da pregledaju i eventualno dodatno zaštite od smrzavanja svoja vodomjerna okna.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pojašnjenja, mole se potrošači da se jave u Istarski vodovod d.o.o. Buzet kod dežurnog dispečera na tel 052 602 - 260.