Obavijesti
23.08.2019. PJ Poreč - šire područje
19.07.2019. PJ Buzet - Štrped, Mala Huba
04.04.2019. PJ Buje - Novigrad
23.08.2018. Prekid vodoopskrbe na području PJ Pazin
26.06.2018. PJ Rovinj - Prkačini, Pifari, Blagari, Krajcar Brig

Sustav kvalitete

Glavna djelatnost Istarskog vodovoda temelji se na konstantnom razvoju sustava tehnologija kondicioniranja vode te njenog transporta do potrošača, s ciljem osiguranja dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode za piće za opskrbu stanovništva na području djelovanja Društva.

ISO 9001:2015

U studenome 2005. godine Istarski vodovod je prvi put dobio certifikat ISO 9001:2000, nakon čega su uspješno provedene dvije nadzorne posjete i recertifikacija sustava u 2008. godini. U 2009. i 2010. godini uspješno su provedene dvije nadzorne posjete prema revidiranoj normi ISO 9001:2008. Te značajnije jest posljednji nadzorni posjet Bureau Veritasa kada se tvrtka recertificirala sukladno normi ISO 9001:2015.

Prema ovom sustavu Istarski vodovod je prepoznao i utvrdio procese u poslovanju, definirao način njihova mjerenja i analize kako bi se oni kontinuirano poboljšavali s ciljem postizanja visoke razine kvalitete proizvoda (pitke vode), ostalih javnih usluga i zadovoljstva krajnjih potrošača.

HACCP

U Istarskom vodovodu 2007. godine uveden je preventivni sustav samokontrole, HACCP sustav, kojega je potvrdila certifikacijska kuća Bureau Veritas. Od tada se redovito održavaju sastanci multidisciplinarnog HACCP tima koji nadzire funkcioniranje sustava i identificira područja njegovog kontinuiranog poboljšanja.

Ovim certifikatom Istarski vodovod, osim što je zadovoljio zakonske propise kojima je regulirana obveza uvođenja HACCP sustava, osigurao je i postizanje visokog stupnja sigurnosti vode za piće. Implementacijom HACCP sustava Istarski vodovod identificirao je kritične kontrolne točke, definirao kritične granice i preventivne mjere u svim fazama tehnoloških procesa proizvodnje i distribucije vode za piće.

U ožujku 2012. godine uspješno je obavljena druga nadzorna posjeta za sustav HACCP i dani su prijedlozi za daljnje mjere poboljšanja rada sustava sve u cilju kontinuirane isporuke zdravstveno ispravne vode za piće. Revizija HACCP sustava od strane Ministarstva zdravlja bila je u lipnju 2012. godine.

SDU

Istarski vodovod već preko 30 godina sustavno uvodi i unapređuje Sustav daljinskog nadzora i upravljanja (SDU). U sustav je spojeno preko 80 objekata (postrojenja za obradu vode, vodospreme, pumpne stanice, hidroforske stanice, mjerna mjesta, stanice za doziranje klora).

Nadzor i upravljanje vodovodnim sustavom se vrši kontinuirano 24 sata na dan, preko Dispečerskog centara (DC) u Buzetu i tri podcentra (Sv.Ivan, Gradole i Butoniga).

Komunikacijsku osnovu sustava čini vlastita digitalna UHF radio mreža, što omogućuje visoku sigurnost i niske troškove korištenja. Na pojedinim dijelovima sustav se dopunjava vlastitim optičkim i wireless komunikacijama u kombinaciji sa iznajmljenom Metro Ethernet mrežom.

Glavni zadaci ovog sustava su:

  • Efikasni nadzor i upravljanje procesima proizvodnje i distribucije vode od izvorišta do krajnjih potrošača
  • Osiguranje raspoloživosti – prevencija većih poremećaja i prekida u isporuci vode
  • Osiguranje učinkovitosti – koordinacija cjeline postrojenja i proizvodnih procesa
  • Provođenje programa štednje – minimiziranje troškova uz zadržavanje visokog stupnja sigurnosti vodoopskrbe

Na objektima se koristi suvremena PLC oprema koja omogućava komunikacijsku integraciju u SDU, a ujedno odrađuje funkciju lokalne automatike. Sustav koristi široki krug korisnika preko web klijenata što omogućava efikasno pristupanje procesnim podacima u realnom vremenu iz bilo koje lokacije unutar Društva ili izvana njega preko sigurnog VPN tunela.

GIS

Ono što je dosad učinjeno na području Geografskog informacijskog sustava predstavlja platformu na kojoj će se temeljiti sve daljnje aktivnosti oko izrade GIS-a.

Daljnje aktivnosti jesu:

  • Organizacija jedinstvene baze podataka podijeljene na atributnu i topografsku
  • Jednostavnost i brzina unosa i ažuriranja podataka te potpuna otvorenost
  • Povećati protok informacija kroz jednostavan i brzi pristup podacima svih zainteresiranih djelatnika koji su u mreži vodovoda
  • Optimizirati upravljanje vodoopskrbnim sustavom
  • Osigurati upravljačkim strukturama brz pristup podacima, jednoobraznost izvora podataka, kartografski prikaz tema i izvješća te pristup podacima u realnom vremenu

Predstoji dugotrajni rad stručnjaka svih struka na prikupljanju podataka i punjenju baze podataka jer će na taj način geoinformacijska tehnologija predstavljati spojnicu među njima.

Predstojeće aktivnosti možemo podijeliti u dva pravca, i to po širini, kroz uvođenje ovakve platforme za cijelo područje koje pokrivamo, i po dubini, kroz unošenje novih topoloških podloga, povezivanjem s GPS sustavom radi bržeg unosa geodetskih snimaka, korištenje podataka iz GIS-a na višoj razini (montažni planovi, uzdužni profili, izrada karata, povezivanje s matematskim i hidrauličkim modelima, povezivanje s mjernim podacima i telemetrijom, povezivanje s naplatom vode i sl.).