Obavijesti
15.06.2018. PJ Poreč - Stancija Vergotini, BP Petrol
19.04.2018. PJ Poreč - Prekid vodoopskrbe na magistralnom cjevovodu sustava Gradole
18.04.2018. Bez vode na području PJ Buje
16.04.2018. Prekid vodoopskrbe na području PJ Pazin

Novi priključak

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na javnu vodoopskrbnu mrežu pod uvjetima propisanim Zakonom o vodama i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga. Vlasnici građevine dužni su također priključiti građevinu na sustav opskrbe pitkom vodom u rokovima koji su regulirani Odlukom Grada odnosno Općine. Pod priključivanjem na javnu vodoopskrbnu mrežu podrazumijeva se spajanje instalacije građevine sa vodoopskrbnim sustavom, putem vodovodnog priključka.

Pod priključivanjem smatra se i proširenje vodovodne instalacije potrošača, odnosno povećanje kapaciteta postojeće instalacije potrošača uvjetovane nadograđivanjem, proširenjem, adaptacijom s izmjenom svrhe, izmjenom tehnološkog procesa ili sl.

Vodovodni priključak u pravilu izvodi Istarski Vodovod. Način i mjesto izvedbe priključka, veličinu vodomjernog okna (šahta), vrstu materijala za priključak, položaj i promjer cijevi, tip vodomjera i ventila, određuje Vodovod sukladno zahtjevu potrošača i tehničkim mogućnostima sustava.

Zahtjev za dobivanje vodovodnog priključka podnosi se u poslovnim jedinicama Istarskog vodovoda na području gdje se traži vodovodni priključak. Istarski vodovod ima pet poslovnih jedinica: PJ Buje, PJ Buzet, PJ Pazin, PJ Poreč i PJ Rovinj.

Na temelju podnijetog zahtjeva, na teren izlazi naša stručna ekipa koja utvrđuje tehničke uvjete priključenja, nakon čega se obavještava potrošača o mogućnosti priključenja. U slučaju da ne postoje tehnički uvjeti priključenja, Istarski vodovod informira stranku o nedostacima priključenja i postupak se obustavlja.

Na temelju prikupljenih podataka iz zahtjeva i uviđaja na terenu, a ako postoje tehnički uvjeti priključenja (opisani u kućici s desne strane), donosi se Rješenje o odobrenju priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom i visini naknade za stalni priključak na temelju kojeg podnositelj zahtjeva plaća naknadu za priključenje na vodoopskrbni sustav. Odluke općina i gradova.

Nakon priključenja podnositelju zahtjeva se na kućnu adresu dostavlja račun za izradu vodovodnog priključka. Za cijenu izvođenja novog priključka pogledajte u kućici desno.