Obavijesti
11.05.2018. PJ Poreč - Naselje Frata
19.04.2018. PJ Poreč - Prekid vodoopskrbe na magistralnom cjevovodu sustava Gradole
18.04.2018. Bez vode na području PJ Buje
16.04.2018. Prekid vodoopskrbe na području PJ Pazin

Posjetite vodovod

Istarski vodovod d.o.o. godišnje obiđe više od 2.000 posjetitelja bilo individualno i/ili u organiziranim grupama na vrlo interesantnim lokacijama poput proizvodnih pogona, izvorišta i stručnih službi te laboratorija. Naše znanje i iskustvo želimo prenijeti na nove generacije kako bi podignuli svijest i održali kvalitetu zdravstveno ispravne, pitke vode ka svakom našem potrošaču na području djelovanja. Posjetite nas.

Postupak posjete Istarskom vodovodu

  • Posjet Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet potrebno je najaviti najmanje 7 dana prije željenog datuma posjete putem elektroničke pošte davor.grabar@ivb.hr ili na telefon 052/602-226 referentu za opće poslove u uredu Uprave društva. 
  • Prije same posjete potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu posjete koji se nalazi na ovdje u plavom desnom stupcu.
  • Nakon zaprimljenog zahtijeva za posjetom referent za opće poslove odmah kontaktira odgovorne osobe na lokaciji za koju je posjeta zatražena te im prosljeđuje obrazac prijave sa kontakt podatcima.
  • Za daljnju organizaciju i dogovaranja pojedinosti oko posjete zadužene su odgovorne osobe na zatraženim lokacijama koje će Vam se u najskorijem roku javiti i potvrditi dolazak.

Referent za opće poslove u uredu Uprave Društva

Davor Grabar
Sv. Ivan 8
52420 Buzet
+385.52.602.226
+385.98.329.833
davor.grabar@ivb.hr / info@ivb.hr