Kontakt: +385 (0) 52 / 602 - 200 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; PRIJAVA KVARA: +385 (0) 52 / 602 - 260 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

eposta banner

Akumulacija Butoniga

Akumulacija Butoniga smještena je na istoimenoj glavnoj lijevoobalnoj pritoci Mirne, neposredno nizvodno od mjesta gdje se sastaju njezina tri glavna bujična ogranka: Butoniga, Dragućki i Račički potok. Slijev se proteže na nadmorskim visinima između 40 i 500 m n.m.

 

Akumulacija Butoniga smještena je na istoimenoj glavnoj lijevoobalnoj pritoci Mirne, neposredno nizvodno od mjesta gdje se sastaju njezina tri glavna bujična ogranka: Butoniga, Dragućki i Račički potok. Slijev se proteže na nadmorskim visinima između 40 i 500 m n.m. Površina slijeva do pregradnog profila iznosi 73 km2, a površina vodnog lica akumulacije pri normalnom usporu 2,45 km2. Obujam izgrađene akumulacije do kote praga preljeva (41.00 m.n.m.) iznosi 19,7 * 106 m3, od čega na mrtvi prostor za prihvat nanosa otpada 2,2 * 106 m3.

  • Do zaključno 1998. god. akumulacija Butoniga samo se dijelom koristila za vodoopskrbu. Godišnje se iz akumulacije crpilo između 0.1 (1995.) i 2.8 (1990.) mil. m3, u prosjeku svega 0.85 mil. m3. Razlog tome bio je neizgrađenost središnjega uređaja za kondicioniranje voda. Stoga se do sada voda iz akumulacije koristila za napajanje izvora Gradole podzemnim putem, tj. upuštanjem voda iz Botonege u ponor Čiže koji se nalazi u slijevu Gradola, kao i za pojačanje vodoopskrbe distributivnog područja Vodovoda Pule pročišćavanjem putem privremenog uređaja za pročišćavanje voda u Bermu.
  • Akumulacija je višenamjenski objekat čija je osnovna namjena vodoopskrba dok su ostale namjene obrana od štetnog djelovanja vode u smislu zadržavanja vodnih valova te navodnjavanje.
  • Kvaliteta sirove vode u akumulaciji Butoniga varira ovisno o godišnjem dobu i dubini akumulacije. Usljed većih kiša dolazi do zamućenja akumulacije. Akumulacija je termički stratificirana od travnja do listopada, što utječe na fizikalno-kemijske karakteristike vode. Visok nivo akumulacije u 2010. godini utjecao je na poboljšanje kvalitete sirove vode. Dubina zahvaćanja odabire se ovisno o dubini i kvaliteti sirove vode. Proces kondicioniranja vode projektiran je sa svim potrebnim procesnim stupnjevima za optimalno pročišćavanje površinske vode. Proces pročišćavanja uključuje primarno ozoniranje, koagulaciju i flotaciju, potom brzu filtraciju, glavno ozoniranje, sporu filtraciju i naposlijetku kloriranje čime se osigurava pitka voda na izlazu iz procesa uvijek ujednačene kvalitete, bez obzira na promjene u kvaliteti sirove vode iz akumulacije.
  • Nakon pročišćavanja zdravstveno ispravna voda za piće ulazi u distribucijski sustav u kojem se vrši nadzor uzorkovanjem nakon vodosprema i na mjernim mjestima. Mjesta uzorkovanja su tako raspoređena da pokrivaju cijelo područje vodoopskrbe koje nadzire laboratorij Istarskog vodovoda.
  • Voda iz sustava Butoniga, se distribuira prema potrošačima na područje PJ Pazin, PJ Poreč i PJ Rovinj. Zbog mogućnosti prebacivanja vode iz jednog sustava na drugi odnosno miješanja distribucija vode se provodi prema zimsko-ljetnom režimu pumpanja.

Uprava Društva

Istarski vodovod d.o.o. Buzet
Sv. Ivan 8
52420 Buzet

T: +385 52 602 200
F: +385 52 602 201
E: info(at)ivb.hr

Prijavite kvar

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Opis kvara 
Molimo unesite sljedeća slova 
 
    

Kontakt forma

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Pitanje 
Molimo unesite sljedeća slova