Obavijesti
29.07.2021. PJ Poreč - šire područje

Novosti

Sve novosti
Javni natječaj za prodaju nekretnine - K.O. Savudrija
29 07

Javni natječaj za prodaju nekretnine - K.O. Savudrija

Na temelju Odluke Uprave trgovačkog društva „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet, Broj: 91-48/7-2-2021 od 26. srpnja 2021. godine i Zaključka donesenog na 8. sjednici Nadzornog odbora održanoj 08. srpnja 2021. godine raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina:Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine - građevine u vlasništvu trgovačkog društva „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet,: Vodosprema Stara Grupija, izvan funkcije, izgrađena na k.č. 460/46, k.o. Savudrija, izvan funkcije, ukupne zapremnine 650 m3.

Više
29 07

Javni natječaj za prodaju nekretnine - K.O. Žminj

Na temelju Odluke Uprave trgovačkog društva „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet, Broj: 91-48/11-2021 od 26. srpnja 2021. godine i Zaključaka donesenog na 8. sjednici Nadzornog odbora održanoj 08. srpnja 2021. godine, raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet. 134/1134 dijelova k.č. 194/4, upisana u z.k.ul. 3924, k.o. Žminj.

Više
25 06

Oglas za prodaju opreme

Na temelju Odluke o rashodu broj 94-72/8-2021. Komisija za rashodovanje i prodaju dugotrajne imovine (Komisija) „Istarskog vodovoda“ d.o.o. Buzet (Društvo) objavljuje oglas za prodaju putem neposredne pogodbe zatvorenim pisanim ponudama.

Više
10 05

Javni natječaj za prodaju nekretnine - K.O. Savudrija

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine - građevine u vlasništvu trgovačkog društva „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet,: Vodosprema Stara Grupija, izvan funkcije, izgrađena na k.č. 460/46, k.o. Savudrija, izvan funkcije, ukupne zapremnine 650 m3.

Više