Obavijesti
15.09.2020. PJ Buzet - Lokvica, Beneži, Pigini
03.09.2020. PJ Poreč - centar Poreča
07.10.2019. Zatvoreni uredi potrošača

Posjetite vodovod

Istarski vodovod d.o.o. godišnje obiđe više od 2.000 posjetitelja bilo individualno i/ili u organiziranim grupama na vrlo interesantnim lokacijama poput proizvodnih pogona, izvorišta i stručnih službi te laboratorija. Naše znanje i iskustvo želimo prenijeti na nove generacije kako bi podignuli svijest i održali kvalitetu zdravstveno ispravne, pitke vode ka svakom našem potrošaču na području djelovanja. Posjetite nas.

Postupak posjete Istarskom vodovodu

  • Posjet Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet potrebno je najaviti najmanje 7 dana prije željenog datuma posjete putem elektroničke pošte davor.grabar@ivb.hr ili na telefon 052/602-226 referentu za opće poslove u uredu Uprave društva. 
  • Prije same posjete potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu posjete koji se nalazi na ovdje u plavom desnom stupcu.
  • Nakon zaprimljenog zahtijeva za posjetom referent za opće poslove odmah kontaktira odgovorne osobe na lokaciji za koju je posjeta zatražena te im prosljeđuje obrazac prijave sa kontakt podatcima.
  • Za daljnju organizaciju i dogovaranja pojedinosti oko posjete zadužene su odgovorne osobe na zatraženim lokacijama koje će Vam se u najskorijem roku javiti i potvrditi dolazak.

Referent za opće poslove u uredu Uprave Društva

Davor Grabar
Sv. Ivan 8
52420 Buzet
+385.52.602.226
+385.98.329.833
davor.grabar@ivb.hr / info@ivb.hr