Obavijesti
20.09.2019. PJ Poreč - Višnjan

Upravljačka struktura

Člankom 12. Društvenog ugovora „Istarski vodovod d.o.o.“ propisano je da su organi Društva: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Uprava Društva

Upravu Društva čini jedan direktor koji društvo zastupa samostalno i pojedinačno. Upravu Društva izabire Skupština Društva na mandat od 4 godine.

Za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2019. godine za člana Uprave Društva izabran je Mladen Nežić, dipl.ing. iz Buzeta.

Skupština Društva

Nju čine 24 jedinice lokalne samouprave na čijem području Istarski vodovod d.o.o. pruža uslugu javne vodoopskrbe:

 • GRAD BUJE, OIB: 19611257971, Buje, Istarska 2
 • GRAD BUZET, OIB: 77489969256, Buzet, II Istarske brigade 11
 • GRAD PAZIN, OIB: 07969842379, Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
 • GRAD POREČ, OIB: 41303906494, Poreč, Obala Maršala Tita 5
 • GRAD ROVINJ, OIB: 25677819890, Rovinj, Trg Matteotti 2
 • GRAD NOVIGRAD, OIB: 53785741678, Novigrad, Veliki trg 2
 • GRAD UMAG, OIB: 84097228497, Umag, Guisepe Garibaldi 6
 • OPĆINA BALE, OIB: 05198666627, Bale, Trg Tomaso Bembo 1
 • OPĆINA BRTONIGLA, OIB: 81025770849, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 4
 • OPĆINA CEROVLJE, OIB: 76990583198, Cerovlje, Cerovlje 12
 • OPĆINA GRAČIŠĆE, OIB: 54846336787, Gračišće, Loža 1
 • OPĆINA GROŽNJAN, OIB: 68316699336, Grožnjan, Umberta Gorjana 3
 • OPĆINA KANFANAR, OIB: 21302921527, Kanfanar, Trg Marka Zelka 6
 • OPĆINA LANIŠĆE, OIB: 15350077714, Lanišće, Lanišće 2
 • OPĆINA LUPOGLAV, OIB: 52610588846, Lupoglav, Lupoglav 17
 • OPĆINA MOTOVUN, OIB: 40892183385, Motovun, Trg Andrea Antico 1
 • OPĆINA OPRTALJ, OIB: 27242457430, Oprtalj, Matka Laginje 21
 • OPĆINA SV. LOVREČ, OIB: 19903347497, Sv. Lovreč, Gradski trg 4
 • OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI, OIB: 95418771492, Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6
 • OPĆINA TINJAN, OIB: 44827511522, Tinjan, Tinjan 2
 • OPĆINA VIŠNJAN, OIB: 14361625563, Višnjan, Trg Slobode 1
 • OPĆINA VIŽINADA, OIB: 72858320824, Vižinada, Vižinada 18/a
 • OPĆINA VRSAR, OIB: 03592077573, Vrsar, Trg Degrassi 1
 • OPĆINA ŽMINJ, OIB: 55323221255, Žminj, Pazinska cesta bb.

Osim navedenih jedinica lokalne samouprave, Skupštinu Društva čini i 5 općina s neupisanim udjelima: Kaštelir-Labinci, Karojba, Tar-Vabriga, Funtana i Pićan.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva broji 7 članova koje imenuje Skupština Društva na prijedlog gradova i općina osnivača (5 članova), Istarske županije (1 člana) i radnika Društva (1 člana).

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine. Za razdoblje od 01. srpnja 2016. do 30. lipnja 2020. godine u Nadzorni odbor su izabrani:

 • Ivan Begić, Rovinj, Prolaz M. Maretića 4
 • Damir Sirotić, Buzet, Naselje Verona 16
 • Emil Soldatić, Motovun, Borgo 48
 • Katarina Nemet, Novigrad, Stancijeta 7
 • Tamara Žgrablić Širol, Cerovlje, Šepčići 9
 • Alfredo Mendiković, Poreč, Špadići 72
 • Drago Maršić, Naselje Korenika 70, Buzet