Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac

Upravljačka struktura

Člankom 12. Društvenog ugovora „Istarski vodovod d.o.o.“ propisano je da su organi Društva: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Uprava Društva

Upravu Društva čini jedan direktor koji društvo zastupa samostalno i pojedinačno. Upravu Društva izabire Skupština Društva na mandat od 4 godine.

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2023. godine za člana Uprave Društva izabran je Mladen Nežić, dipl.ing. iz Buzeta.

Skupština Društva

Nju čine 27 jedinice lokalne samouprave na čijem području Istarski vodovod d.o.o. pruža uslugu javne vodoopskrbe:

 • GRAD BUJE, OIB: 19611257971, Buje, Istarska 2
 • GRAD BUZET, OIB: 77489969256, Buzet, II Istarske brigade 11
 • GRAD PAZIN, OIB: 07969842379, Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
 • GRAD POREČ, OIB: 41303906494, Poreč, Obala Maršala Tita 5
 • GRAD ROVINJ, OIB: 25677819890, Rovinj, Trg Matteotti 2
 • GRAD NOVIGRAD, OIB: 53785741678, Novigrad, Veliki trg 2
 • GRAD UMAG, OIB: 84097228497, Umag, Guisepe Garibaldi 6
 • OPĆINA BALE, OIB: 05198666627, Bale, Trg Tomaso Bembo 1
 • OPĆINA BRTONIGLA, OIB: 81025770849, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 4
 • OPĆINA CEROVLJE, OIB: 76990583198, Cerovlje, Cerovlje 12
 • OPĆINA FUNTANA, OIB: 65952269093, Funtana, Bernarda Borisia 2
 • OPĆINA GRAČIŠĆE, OIB: 54846336787, Gračišće, Loža 1
 • OPĆINA GROŽNJAN, OIB: 68316699336, Grožnjan, Umberta Gorjana 3
 • OPĆINA KANFANAR, OIB: 21302921527, Kanfanar, Trg Marka Zelka 6
 • OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI, OIB: 92974208191, Kaštelir, Kaštelir 12
 • OPĆINA LANIŠĆE, OIB: 15350077714, Lanišće, Lanišće 2
 • OPĆINA LUPOGLAV, OIB: 52610588846, Lupoglav, Lupoglav 17
 • OPĆINA MOTOVUN, OIB: 40892183385, Motovun, Trg Andrea Antico 1
 • OPĆINA OPRTALJ, OIB: 27242457430, Oprtalj, Matka Laginje 21
 • OPĆINA SV. LOVREČ, OIB: 19903347497, Sv. Lovreč, Gradski trg 4
 • OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI, OIB: 95418771492, Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6
 • OPĆINA TAR VABRIGA, OIB: 93923679060, Tar, Istarska 8
 • OPĆINA TINJAN, OIB: 44827511522, Tinjan, Tinjan 2
 • OPĆINA VIŠNJAN, OIB: 14361625563, Višnjan, Trg Slobode 1
 • OPĆINA VIŽINADA, OIB: 72858320824, Vižinada, Vižinada 18/a
 • OPĆINA VRSAR, OIB: 03592077573, Vrsar, Trg Degrassi 1
 • OPĆINA ŽMINJ, OIB: 55323221255, Žminj, Pazinska cesta bb.

Osim navedenih jedinica lokalne samouprave, Skupštinu Društva čini i 2 općina s neupisanim udjelima: Karojba i Pićan.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva broji 7 članova koje imenuje Skupština Društva na prijedlog gradova i općina osnivača (5 članova), Istarske županije (1 člana) i radnika Društva (1 člana).

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine. Za razdoblje od 01. srpnja 2020. do 30. lipnja 2024. godine u Nadzorni odbor su izabrani:

 • Lorna Lisjak Makin, Dajla, Salvela 55
 • Ivan Begić, Rovinj, Prolaz M. Maretića 4
 • Emil Soldatić, Motovun, Borgo 48
 • Boris Bulatović, Poreč, Stancija Vergotini 8
 • Vladimir Krulčić, Pazin, dr. Vjekoslava Zidarića 2
 • Mauro Ivančić, Buzet, Pračana 8
 • Serđo Okret, Kanfanar, Okreti 5