Obavijesti
21.10.2021. PJ Poreč - Tar
12.10.2021. PJ Buzet - Grad Buzet
28.09.2021. PJ Pazin - Sveti Petar u Šumi
13.09.2021. PJ Buje - šire područje

E-račun

Ovim Vas putem obavještavamo da Istarski vodovod d.o.o., u suradnji s Hrvatskom poštom d.d., osigurava svojim korisnicima mogućnost dostave računa za isporučene vodne usluge u elektroničkom obliku, putem servisa ePošta. Cilj navedenog projekta je omogućiti potrošačima primanje računa bez upotrebe papira, na brz, efikasan i siguran način. Usluga je za potrošače u potpunosti besplatna.

Kako koristiti servis ePošta?

Ako ste fizička osoba, trebate otvoriti svoj elektronički poštanski sandučić (eBox) u ePošti tako da dostavite ispunjen Zahtjev za korištenjem servisa ePošta u bilo koju poslovnicu Hrvatske pošte d.d. ili u Poslovne jedinice Istarskog vodovoda d.o.o.

Zahtjev se može preuzeti na web stranicama www.eposta.hr ili www.ivb.hr ili u Poslovnim jedinicama Istarskog vodovoda d.o.o.

Ako ste pravna osoba, ePoštu možete ugovoriti s prodajnim predstavnikom Hrvatske pošte.

Tko može otvoriti eBox?

Punoljetne, poslovno sposobne domaće i strane fizičke osobe, s prebivalištem u zemlji ili inozemstvu, kao i sve pravne osobe registrirane u Hrvatskoj.

Što omogućuje eBox?

Za fizičke osobe ePošta nudi primanje i slanje pisama, poruka i dokumenata u elektroničkom obliku te plaćanje računa kreditnim i debitnim karticama svih banaka, a pravne osobe uz primanje računa mogu koristiti uslugu slanja pisama i računa, kao i eRačuna u postupcima javne nabave.

Kada će se potrošaču dostaviti račun Istarskog vodovoda u eBox?

Nakon izvršene valjane registracije, potrošač ima pravo odabira načina dostave računa. Potrošač može u financijskim uslugama, među izdavateljima, pronaći Istarski vodovod i prijaviti se za primanje računa u elektroničkom obliku.

Ukoliko potrošač odabere ovakav način dostave, računi za isporučene vodne usluge dostavljat će mu se periodički, kao i kod klasične dostave, ali isključivo u ePoštu

Gdje se može saznati više o usluzi ePošta?

  • na web stranici www.eposta.hr,
  • putem korisničke podrške Hrvatske pošte d.d., tel. 072 500 501 ili putem e-maila podrska@eposta.hr
  • od prodajnih predstavnika Hrvatske pošte (e-mail prodaja@posta.hr) · putem e-maila ebox@ivb.hr ili osobno u Poslovnim jedinicama Istarskog vodovoda d.o.o. (Buje, Buzet, Pazin, Poreč, Rovinj).