Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje

E-račun

Ovim Vas putem obavještavamo da Istarski vodovod d.o.o. osigurava svojim korisnicima - fizičkim osobama - mogućnost dostave računa za isporučene vodne usluge u elektroničkom obliku, putem servisa iPortal (http://iportal.ivb.hr). Cilj navedenog projekta je omogućiti potrošačima - fizičkim osobama - primanje računa bez upotrebe papira, na brz, efikasan i siguran način. Usluga je za potrošače u potpunosti besplatna. Za naše korisnike - potrošače - pravne osobe, također mogu primati e-račun no tada moraju biti prijavljeni putem FINA-inog servisa.

Kako otvoriti korisnički račun i koristiti servis iPortal?

Registracija pretplatničkog računa vrši se pomoću nekog od računa za vodne usluge dobivenog u posljednjih šest mjeseci na adresi http://iportal.ivb.hr. Račun mogu otvoriti domaće i strane fizičke osobe s prebivalištem u zemlji ili inozemstvu.

Što omogućuje iPortal?

iPortal nudi primanje i slanje računa za vodne usluge u elektroničkom obliku te plaćanje kreditnim i debitnim karticama svih banaka, pomoću digitalnih aplikacija KEKS pay i Aircash te plaćanje kriptovalutama.

Kada će se potrošaču dostaviti račun Istarskog vodovoda u iPortal?

Nakon izvršene valjane registracije, potrošač putem e-maila dobiva obavijest o dostavljenom računu i sam račun u privitku. Na iPortalu potom ima uvid u potrošnju vode, sve pristigle račune (u PDF formatu), te pregled plaćanja.

Ukoliko potrošač odabere ovakav način dostave, računi za isporučene vodne usluge dostavljat će mu se periodički, kao i kod klasične dostave, ali isključivo putem e-maila i iPortala.