Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac

Detaljnije o tvrtki

Trgovačko društvo Istarski vodovod d.o.o. Buzet registrirano je 1995. godine kao trgovačko društvo za proizvodnju i distribuciju vode. Pravni oblik Društva je društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Buzetu. Vlasnici Društva su jedinice lokalne i područne samouprave (općine, gradovi) koje s temeljnim ulozima sudjeluju u temeljnom kapitalu društva, a njihovi predstavnici čine Skupštinu društva i Nadzorni odbor društva.

services-crpljenje.jpg
services-distribucija.jpg
services-potrosnja.jpg
services-prerada.jpg

Danas Istarski vodovod broji više od 300 radnika zaposlenih u poslovnim i radnim jedinicama na prostoru cijelog područja djelovanja te u stručnim službama u Buzetu. Kvalifikacijska struktura radnika te njihova znanja i vještine zadovoljavaju sve složenije tehnološke potrebe u tim djelatnostima. Društvo vodi stalnu brigu o stručnom usavršavanju i obrazovanju zaposlenika kako bi mogli pratiti razvoj u procesu gospodarenja vodom.

Istarski vodovod, čije je sjedište u Buzetu, djeluje na pet lokacijski odvojenih poslovnih jedinica (PJ) u Bujama, Buzetu, Pazinu, Poreču i Rovinju i šest ispostava (Karojba, Kaštelir, Novigrad, Umag, Vrsar i Žminj), a proizvodnja vode odvija se u radnim jedinicama (RJ), smještenima u blizini tri izvora odakle se crpi voda: Sveti Ivan, Gradole i Bulaž te akumulacijsko jezero Butoniga.

Sveobuhvatne poslovne funkcije se obavljaju u Stručnim službama u Buzetu, kroz Odjel za financijske i računovodstvene poslove, Odjel za pravne poslove i ljudske resurse, Tehnički odjel, Odjel za poslove nabave i planiranja, Odjel Informatike i GIS-a.

Djelatnost Društva

Uz osnovnu djelatnost javne vodoopskrbe – sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Društvo je registrirano i za: ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe, izvođenje vodovodnih priključaka, umjeravanje vodomjera te proizvodnju energije za vlastite potrebe.

Na području djelovanja Društva, unatoč nepogodnoj konfiguraciji terena, postoji jedan od najsloženijih i najefikasnijih sustava vodoopskrbe, što svjedoči o visokom standardu života ljudi na ovom prostoru.

Misija Društva

Misija Društva je kontinuirana opskrba svih potrošača vodom koja zadovoljava sve propisane parametre za zdravstvenu ispravnost vode za piće. Vodifikacija područja djelovanja Društva na način da se voda učini dostupnom svakom potrošaču na području djelovanja, a čemu prethodi izgradnja potrebnih kapitalnih objekata (vodovodni ogranci, vodospreme i sl.) uz značajnu brigu za okoliš i brigu o racionalnom korištenju prirodnih resursa.

Vizija Društva

Vizija Društva jest postati jedno od vodećih vodoopskrbnih društava u Republici Hrvatskoj po kvaliteti usluga u javnoj vodoopskrbi i time osigurati zadovoljstvo naših potrošača, vlasnika, zaposlenika, poslovnih partnera i lokalne zajednice u kojoj djelujemo. Cilj nam je vodu učiniti dostupnom svakom kućanstvu na području na kojem djelujemo.

Pravo na pristup informacijama

Društvo javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva "ISTARSKI VODOVOD" d.o.o. na sljedeće moguće načine.

Više informacija potražite ovdje