Obavijesti
14.06.2024. PJ Poreč - šire područje
14.06.2024. PJ Buje - Grad Umag i Novigrad

Vodoopskrbni priključak može biti stalni ili privremeni.

Stalni priključak izvodi se kao trajno rješenje vodoopskrbe vodom za piće.

Privremenim priključkom smatraju se:

  1. gradilišni priključak potreban za izgradnju građevina te priključak za privremene i prenosive objekte,
  2. priključak koji je odobren na određeno vrijeme uz suglasnost jedinice lokalne samouprave,
  3. priključak koji je odobren kao privremeno rješenje opskrbe vodom za piće,
  4. priključak za građevine bez pravomoćnog akta o gradnji, pod uvjetom da je za iste nadležnom tijelu podnijet Zahtjev za legalizaciju građevine. Isti priključak odobrava se na određeno vrijeme – do pravomoćnosti Rješenja o izvedenom stanju, odnosno do pravomoćnosti Rješenja kojim se Zahtjev za legalizaciju građevine odbija ili odbacuje.

Privremeni priključak iz točke 1., 2. i 3. prethodnog stavka odbrava se na određeno vrijeme do najviše 12 mjeseci, uz mogućnost produženja.