Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
 • Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (NN 070/2023)
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/2009, 056/2013, NN 154/2014, 119/2015, 120/2016, 127/2017, 066/2019, 036/2024)
 • Zakon o vodama (NN 066/2019, 084/2021, 047/2023)
 • Zakon o vodnim uslugama (NN 066/2019)
 • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 030/2023)
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 084/2021, Odluka 142/2023)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022)
 • Zakon o mjeriteljstvu (NN 074/2014, 111/2018, 114/2022)
 • Zakon o kemikalijama (NN 018/2013, 115/2018, 037/2020)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 080/2013, 078/2015, 012/2018, 118/2018)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 079/2007, 113/2008, 043/2009, 130/2017, 114/2018, 047/2020, 134/2020, 143/2021)
 • Zakon o predmetima opće uporabe (NN 039/2013, 047/2014, 114/2018, 053/2022)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 071/2014, 118/2014, 154/2014, 094/2018, 096/2018)
 • Odluka o donošenju višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (NN 147/2021)
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 099/2013, 157/2013, 147/2021)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 091/2018, 001/2021)
 • Naredba o ovjerenim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 133/2020)