Obavijesti
21.04.2021. PJ Buzet - šire područje
15.04.2021. PJ Buje - Umag i Novigrad
09.04.2021. PJ Poreč - šire područje
01.04.2021. PJ Pazin - prekid vodoopskrbe