Obavijesti
19.02.2019. PJ Poreč - Radmani, Žbandaj, Mičetići, Stancija Lisac
07.02.2019. PJ Buje - Novigrad
15.01.2019. PJ Buzet - Črnci, Kajini i Šakori
26.06.2018. PJ Rovinj - Prkačini, Pifari, Blagari, Krajcar Brig
16.04.2018. Prekid vodoopskrbe na području PJ Pazin