Obavijesti
19.10.2018. PJ Poreč - Bajkini (Brdice) kod Vižinade
18.10.2018. PJ Buzet - prekid vodoopskrbe u Sv. Ivanu
26.06.2018. PJ Rovinj - Prkačini, Pifari, Blagari, Krajcar Brig
19.06.2018. PJ Buje - Salvela
16.04.2018. Prekid vodoopskrbe na području PJ Pazin