Obavijesti
11.08.2020. PJ Poreč - Vižinada
11.08.2020. PJ Buzet - stari grad Buzet
19.05.2020. PJ Buje - Novigrad
07.04.2020. Prekid vodoopskrbe na području PJ Pazin
21.11.2019. PJ Rovinj - ulica Švalba
07.10.2019. Zatvoreni uredi potrošača