Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac

1. Utvrđuju se cijene usluga koje u obavljanju svojih djelatnosti vrši Društvo i to:

R. br. Vrsta usluge Cijena usluge bez PDV-a Cijena usluge sa PDV-om (25%)
1.1 Sat rada 13,27 EUR (100,00 kn) 16,59 EUR (125,00 kn)
1.2 Trošak priključenja na vodoopskrbni sustav (do profila Ф 40 mm) 66,36 EUR (500,00 kn)
(u cijenu su uključeni svi administrativni troškovi, putni troškovi te do 5 sati montažnih radova)
82,95 EUR (625,00 kn)

+ stvarni trošak građevinskog i vodovodnog materijala te vodomjera i sati rada (u slučaju da radovi traju više od 5 sati)

1.3 Trošak priključenja na vodoopskrbni sustav (kod profila većih od Ф 40 mm) 66,36 EUR (500,00 kn)
(u cijenu su uključeni svi administrativni troškovi i putni troškovi)
82,95 EUR (625,00 kn)
+ stvarni trošak građevinskog i vodovodnog materijala te vodomjera i sati rada
1.4 Naknada za zatvaranje vode (skidanje vodomjera) za kategorije "domaćinstvo i navodnjavanje", na zahtjev potrošača. 53,09 EUR (400,00 kn) 66,36 EUR (500,00 kn)

+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada i putni troškovi

NAPOMENA: Ukoliko je izvršeno skidanje vodomjera na zahtjev potrošača, protekom roka od 3 godine od dana demontaže vodomjera potrošač gubi pravo na isporuku vode po postojećem Ugovoru o isporuci vode za to potrošno mjesto te ponovno podnosi Zahtjev za priključenje i plaća cijenu usluge iz točke 1.2. ove Odluke.
1.5 Naknada za otvaranje vode (ponovna montaža vodomjera na već postojećem potrošnom mjestu) za kategorije „domaćinstvo i navodnjavanje“ , na zahtjev potrošača. 53,09 EUR (400,00 kn (53,09 EUR) 66,36 EUR (500,00 kn)
+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada i putni troškovi
NAPOMENA: Ova usluga će se izvršiti samo u slučajevima kada je potrošač podnio zahtjev za ponovnu montažu vodomjera unutar roka od 3 godine od dana demontaže/skidanja vodomjera.
1.6 Naknada za zatvaranje vode (skidanje vodomjera) za kategoriju "ostali potrošači", na zahtjev potrošača. 79,36 EUR (600,00 kn) 99,54 EUR (750,00 kn)
+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada i putni troškovi
NAPOMENA: Ukoliko je izvršeno skidanje vodomjera na zahtjev potrošača, protekom roka od 3 godine od dana demontaže vodomjera potrošač gubi pravo na isporuku vode po postojećem Ugovoru o isporuci vode te za to potrošno mjesto ponovno podnosi Zahtjev za priključenje i plaća cijenu usluge iz točke 1.3. ove Odluke
1.7 Naknada za otvaranje vode (ponovna montaža vodomjera na već postojećem potrošnom mjestu) za kategorije "ostali potrošači", na zahtjev potrošača. 79,36 EUR (600,00 kn) 99,54 EUR (750,00 kn)
+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada i putni troškovi
NAPOMENA: Ova usluga će se izvršiti samo u slučajevima kada je potrošač podnio zahtjev za ponovnu montažu vodomjera unutar roka od 3 godine od dana demontaže/skidanja vodomjera.
1.8 Ograničavanje ili obustava isporuke vode te ponovno „otvaranje“ vode zbog neplaćanja dospjelih obveza po računima za vodne usluge za kategorije „domaćinstvo“ i
„navodnjavanje“
26,54 EUR (200,00 kn) 33,18 EUR (250,00 kn)
+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada i putni troškovi (dolazak i odlazak radi zatvaranja + dolazak i odlazak radi ponovnog otvaranja)
1.9 Zatvaranje i otvaranje vode zbog neplaćanja dospjelih obveza po računima za vodne usluge za kategoriju"ostali potrošači" 53,09 EUR (400,00 kn) 66,36 EUR (500,00 kn)
+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada i putni troškovi (dolazak i odlazak radi zatvaranja + dolazak i odlazak radi ponovnog otvaranja)
1.10 Zatvaranje vode zbog nepoštivanja proglašenih mjera redukcije vode za piće, za sve kategorije potrošača 265,45 EUR (2.000,00 kn) 331,81 EUR (2.500,00 kn)
+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada i putni troškovi
1.11 Ponovno otvaranje vode prekršiteljima kojima je voda zatvorena zbog nepoštivanja mjera redukcije vode za piće, za sve kategorije potrošača 132,72 EUR (1.000,00 kn) 165,90 EUR (1.250,00 kn)
+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada i putni troškovi
1.12 Trošak opomene za dugovanje po dospjelim obvezama (za pravne osobe) 1,33 EUR (10,00 kn) 1,66 EUR (12,50 kn)
1.13 Putni trošak za korištenje službenog automobila 0,40 EUR / km (3,00 kn / km) 0,50 EUR / km (3,75 kn / km)
1.14 Putni trošak za korištenje teretnog vozila 0,93 EUR / km (7,00 kn / km) 1,16 EUR / km (8,75 kn / km)
1.15 Cijena rada radnog stroja i jednog (1) strojara 39,82 EUR / sat (300,00 kn / sat) 49,77 EUR / sat (375,00 kn / sat)
1.16 Kontrola ispravnosti vodomjera u vodomjernoj radionici Društva na zahtjev potrošača 33,18 EUR (250,00 kn) 41,48 EUR (312,50 kn)
+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada i putni troškovi
NAPOMENA: Podnositelj zahtjeva će biti oslobođen od plaćanja ove usluge ukoliko se utvrdi neispravnost vodomjera
1.17 Kontrola ispravnosti vodomjera u Državnom Zavodu za mjeriteljstvo na zahtjev potrošača Stvarni trošak Državnog Zavoda za mjeriteljstvo Stvarni trošak Državnog Zavoda za mjeriteljstvo
+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada i putni troškovi
NAPOMENA: Podnositelj zahtjeva će biti oslobođen od plaćanja ove usluge ukoliko se utvrdi neispravnost vodomjera
1.18 Ispitivanje ispravnosti cjevovoda / istraživanje gubitaka vode 33,18 EUR / sat + putni troškovi (250,00 kn / sat) 41,48 EUR / sat + putni troškovi (312,50 kn / sat)
1.19

Izdavanje razne tehničke dokumentacije:

  • Izdavanje podataka o planiranim radovima na izgradnji vodoopskrbne mreže u koridoru županijske / lokalne ceste
  • Izdavanje podataka o poziciji hidranata i/ili tlaku u cijevima
  • Izdavanje podataka o položaju instalacija
19,91 EUR (150,00 kn) 24,89 EUR (187,50 kn)
1.20

Izdavanje suglasnosti i

  • Izdavanje vodoopskrbne suglasnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu
  • Izdavanje prethodne vodoopskrbne suglasnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu
  • Izdavanje suglasnosti za korištenje/uzimanje vode na hidrantu

+ stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada (montaža i demontaža) i putni troškovi

21,24 EUR (160,00 kn) 26,54 EUR (200,00 kn)
 
NAPOMENA: Kod isporuke vode na hidrantu dodatno se naplaćuje cijena isporučene vode (prema utrošenim m3 vode i kategoriji potrošača), stvarni sati rada, a najmanje 1 sat rada (montaža i demontaža) i putni troškovi
1.21 Izdavanje tabularne isprave sa javnobilježničkom ovjerom 26,54 EUR (200,00 kn) 33,18 EUR (250,00 kn)
1.22 Izdavanje brisovnog očitovanja sa javnobilježničkom ovjerom 26,54 EUR (200,00 kn) 33,18 EUR (250,00 kn)
1.23 Hitna intervencija popravka razbijene vodovodne cijevi 39,82 EUR / sat / radnik (300,00 kn/sat/radnik) 49,77 EUR / sat / radnik (375,00 kn/sat/radnik)
+stvarni trošak utrošenog materijala, putni troškovi i cijena rada radnog stroja
1.24 Fotokopiranje A4, jednostrano 0,13 EUR (1,00 kn) / kopija 0,17 EUR (1,25 kn) / kopija
1.25 Fotokopiranje A4, obostrano 0,27 EUR (2,00 kn) / kopija (obostrano kopirani list) 0,33 EUR (2,50 kn) /kopija
1.26 Fotokopiranje A3, jednostrano 0,27 EUR (2,00 kn) / kopija 0,17 EUR (2,50 kn / kopija)
1.27 Fotokopiranje A3, obostrano 0,40 EUR (3,00 kn) / kopija (obostrano kopirani list) 0,50 EUR (3,75 kn) / kopija
1.28 Ispiranje i kloriranje cjevovoda na zahtjev stranke 53,09 EUR (400,00 kn) / sat 66,36 EUR (500,00 kn) / sat
    + stvarni trošak utrošenog materijala i trošak vode utrošene pri ispiranju
1.29 Izmjena i dopuna procjene troškova izgradnje i ugovora o načinu financiranja izgradnje vodovodnih ogranaka/priključnih cjevovoda 64,00 EUR (482,21 kn) / izmjena 80,00 EUR (602,76 kn) / izmjena

2. Trošak priključenja na vodoopskrbni sustav iz točke 1.2. i 1.3. plaća se kod podnošenja zahtjeva za dobivanje novog priključak, zahtjeva za odvajanje priključka, zahtjeva za premještanje priključka, zahtjeva za eliminaciju priključka, odnosno kod zahtjeva za dobivanje stalnog priključka, privremenog priključka, hidrantskog priključaka i priključka za navodnjavanje.

3. Budući da je preciznost istraživanja gubitaka vode relativna, kod usluge iz točke 1.18. Istarski vodovod d.o.o. ne preuzima odgovornost za točnost i posljedice istraživanja.

4. Usluge iz točke 1.19. i 1.20. ne naplaćuju se jedinicama lokalne i područne samouprave sa područja djelovanja Istarskog vodovoda d.o.o., javnim vatrogasnim postrojbama za protupožarne svrhe te javnim poduzećima u vlasništvu jedinica lokalne i /ili područne samouprave.

5. Istarski vodovod d.o.o. obvezuje se usluge iz točke 1.19. i 1.20 izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva.

6. Trošak za izmjenu i dopunu procjene troškova i ugovora o načinu financiranja izgradnje vodovodnih ogranaka/priključnog cjevovoda iz točke 1.29. plaća se po izdanom računu.

7. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 02.10.2023.

8. Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o cijeni usluga br. 90-37/7-2022., od 11. studenog 2022. godine.

Za potpuni tekst ove Odluke o cijeni usluga kliknite ovdje (pdf).