Obavijesti
21.10.2021. PJ Poreč - Tar
12.10.2021. PJ Buzet - Grad Buzet
28.09.2021. PJ Pazin - Sveti Petar u Šumi
13.09.2021. PJ Buje - šire područje

Cijena vode

Cijene vode, odvodnje i naknada određene su: Odlukama o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje (uz suglasnosti Općina i Gradova) te Odlukama o naknadama za razvoj (odvodnja i IVS), Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, Zakonom o PDV-u.

Kategorije potrošača

1. Kategorija domaćinstvo

Opis Način ispostavljanja računa

- fizičke osobe koje vodu koriste za potrebe stanovanja
- socijalne ustanove (dječji domovi, domovi za starije osobe, Crveni križ i sl.)
- javne slavine (špine)
- groblja
- potrebe održavanja zajedničkih dijelova stambenih zgrada
- farme koje se isključivo bave proizvodnjom mlijeka
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva

 mjesečno, odnosno dvomjesečno (ako je potrošnja manja od 15 m3)

svakih šest (6) mjeseci ako je potrošnja jednaka nuli (0 m3)

1.1. Kategorija socijalno ugroženi građani

Opis Način ispostavljanja računa
- fizičke osobe koje vodu koriste za potrebe stanovanja (uz potvrdu Centra za socijalnu skrb) mjesečno, odnosno dvomjesečno (ako je potrošnja manja od 15 m3)

2. Ostali potrošači

Opis Način ispostavljanja računa
- fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (obrti, radnje, trgovačka i dionička društva, ustanove, udruge i sl.)

 mjesečno

3. Navodnjavanje

Opis
Način ispostavljanja računa
- fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (obrti, radnje, trgovačka i dionička društva, ustanove, udruge i sl.)

mjesečno, odnosno dvomjesečno (ako je potrošnja manja od 15 m3)

- nogometna igrališta u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Gradova i Općina

mjesečno

- zelene površine privedene javnoj namjeni

mjesečno