Obavijesti
14.06.2024. PJ Poreč - šire područje
14.06.2024. PJ Buje - Grad Umag i Novigrad

Prigovori i reklamacije

Cijenjeni potrošači ovdje možete podnijeti reklamaciju na kvalitetu vode za piće koju Vam isporučujemo ili kvalitetu ostalih usluga.

Sukladno članku 10. i članku 25. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), potrošači mogu pisane PRIGOVORE na račune za isporučene vodne usluge, odnosno na izvršene ostale usluge Društva, podnijeti nadležnoj poslovnoj jedinici Društva, odnosno Stručnim službama Društva na sljedećim adresama:

1.1. PJ BUJE – Vodovodna 26, 52460 Buje, email: pjbuje@ivb.hr, telefaks: +385 52 772 339,
1.2. PJ BUZET – Sv. Ivan Dol 8, 52420 Buzet ,email: pjbuzet@ivb.hr, telefaks: +385 52 602 305,
1.3. PJ PAZIN – Poljoprivredne škole 6, 52000 Pazin, email: pjpazin@ivb.hr, telefaks: +385 52 624 357,
1.4. PJ POREČ – Tina Ujevića 32, 52440 Poreč, email: pjporeč@ivb.hr, telefaks: +385 52 431 646,
1.5. PJ ROVINJ – Stjepana Radića 7, 52210 Rovinj, email: pjrovinj@ivb.hr, telefaks: +385 52 815 221,
1.6. STRUČNE SLUŽBE –Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, email: info@ivb.hr, telefaks: +385 52 602 201.

Pisani prigovori podnose se putem pošte, telefaksa ili emaila.

Prigovori na isporučene vodne usluge mogu se podnijeti u roku od 25 dana od datuma dospijeća plaćanja označenog na računu.

Istarski vodovod d.o.o. dužan je bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora te pisano odgovoriti na prigovor potrošača u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Nakon primitka odgovora na prigovor, nezadovoljan potrošač može uputiti pisanu REKLAMACIJU Povjerenstvu za zaštitu potrošača. Reklamacija se podnosi poštom na adresu: Sv. Ivan 8, 52420 Buzet; putem telefaksa: +385 52 602 201, odnosno putem emaila: info@ivb.hr.

Povjerenstvo za zaštitu potrošača dužno je pisano odgovoriti na reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja iste.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA OMOGUĆAVA PODNOŠENJE PRIGOVORA I REKLAMACIJA SAMO FIZIČKIM OSOBAMA!

REKLAMACIJE POTROŠAČA-PRAVNIH OSOBA: Iako potrošačima-pravnim osobama Zakon o zaštiti potrošača ne omogućuje podnošenje Prigovora, oni zaštitu svojih prava, temeljem općih akata Istarskog vodovoda d.o.o., mogu ostvariti upućivanjem pisane Reklamacije Povjerenstvu za zaštitu potrošača-pravnih osoba na adresu: Istarski vodovod d.o.o., Povjerenstvo za zaštitu potrošača pravnih osoba, Sv. Ivan 8, 52420 Buzet, sve u roku od 25 dana od dana dospijeća računa

Povjerenstva

Na temelju Statuta trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. Uprava je donijela odluke o imenovanju sljedećih povjerenstva