Obavijesti
05.10.2022. PJ Pazin - šire područje
04.10.2022. PJ Poreč - šire područje
14.09.2022. PJ Buzet - šire područje

Prigovori i reklamacije

Cijenjeni potrošači ovdje možete podnijeti reklamaciju na kvalitetu vode za piće koju Vam isporučujemo ili kvalitetu ostalih usluga.

Sukladno članku 10. i članku 25. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), potrošači mogu pisane PRIGOVORE na račune za isporučene vodne usluge, odnosno na izvršene ostale usluge Društva, podnijeti nadležnoj poslovnoj jedinici Društva, odnosno Stručnim službama Društva na sljedećim adresama:

1.1. PJ BUJE – Vodovodna 26, 52460 Buje, email: pjbuje@ivb.hr, telefaks: +385 52 772 339,
1.2. PJ BUZET – Sv. Ivan Dol 8, 52420 Buzet ,email: pjbuzet@ivb.hr, telefaks: +385 52 602 305,
1.3. PJ PAZIN – Poljoprivredne škole 6, 52000 Pazin, email: pjpazin@ivb.hr, telefaks: +385 52 624 357,
1.4. PJ POREČ – Tina Ujevića 32, 52440 Poreč, email: pjporeč@ivb.hr, telefaks: +385 52 431 646,
1.5. PJ ROVINJ – Stjepana Radića 7, 52210 Rovinj, email: pjrovinj@ivb.hr, telefaks: +385 52 815 221,
1.6. STRUČNE SLUŽBE –Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, email: info@ivb.hr, telefaks: +385 52 602 201.

Pisani prigovori podnose se putem pošte, telefaksa ili emaila.

Prigovori na isporučene vodne usluge mogu se podnijeti u roku od 25 dana od datuma dospijeća plaćanja označenog na računu.

Istarski vodovod d.o.o. dužan je bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora te pisano odgovoriti na prigovor potrošača u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Sukladno Odluci Uprave Društva, odgovorne osobe za rješavanje prigovora potrošača su:
1.1. Franko Krbavčić, za područje djelovanja PJ Buzet,
1.2. Branka Gale, za područje djelovanja PJ Buje,
1.3. Nina Špelić, za područje djelovanja PJ Buje-Ispostava Umag,
1.4. Gordana Gržić, za područje djelovanja PJ Pazin,
1.5. Mirjana Milotić, za područje djelovanja PJ Rovinj,
1.6. Klaudio Kajin, za područje djelovanja PJ Poreč,
1.7. Davor Grabar, za prigovore iz djelokruga rada Stručnih službi

Nakon primitka odgovora na prigovor, nezadovoljan potrošač može uputiti pisanu REKLAMACIJU Povjerenstvu za zaštitu potrošača. Reklamacija se podnosi poštom na adresu: Sv. Ivan 8, 52420 Buzet; putem telefaksa: +385 52 602 201, odnosno putem emaila: info@ivb.hr.

Povjerenstvo za zaštitu potrošača dužno je pisano odgovoriti na reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja iste.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA OMOGUĆAVA PODNOŠENJE PRIGOVORA I REKLAMACIJA SAMO FIZIČKIM OSOBAMA!

REKLAMACIJE POTROŠAČA-PRAVNIH OSOBA: Iako potrošačima-pravnim osobama Zakon o zaštiti potrošača ne omogućuje podnošenje Prigovora, oni zaštitu svojih prava, temeljem općih akata Istarskog vodovoda d.o.o., mogu ostvariti upućivanjem pisane Reklamacije Povjerenstvu za zaštitu potrošača-pravnih osoba na adresu: Istarski vodovod d.o.o., Povjerenstvo za zaštitu potrošača pravnih osoba, Sv. Ivan 8, 52420 Buzet, sve u roku od 25 dana od dana dospijeća računa

Povjerenstva

Na temelju Statuta trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. Uprava je donijela odluke o imenovanju sljedećih povjerenstva