Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje

Naš se poslovni uspjeh velikim dijelom temelji na obrazovanom, iskusnom i kreativnom kadru te timskom radu koji potiče zajedničko učenje i usavršavanje.

Zbog velikog broja različitih djelatnosti, zapošljavamo veći broj profesionalaca koji posjeduju specijalizirana znanja i vještine, od tehničkih do multidisciplinarnih društvenih područja, uz koje novozaposleni radnici imaju prilike unaprjeđivati svoje stručno znanje i postati vodeći stručnjaci u području vodnoga gospodarstva.

Svaki  zaposlenik ima svoj doprinos u   poslovanju i  ukupnom  rezultatu Društva. Posebna se  pozornost  posvećuje  planiranju razvoja ljudskih potencijala. Temeljna načela kojima se Društvo rukovodi su etičnost  u poslovanju, jednake mogućnosti i uvjeti  rada za sve zaposlenike, ravnopravnost i zaštita  ljudskih  prava,  kao i  mogućnost  trajne  edukacije  i  usavršavanja. Važan  dio  brige  o  zaposlenicima  odnosi  se  na  sustavnu  brigu  o  njihovom  zdravlju putem  službe  zaštite  na  radu i redovitim  sistematskim  pregledima.

Zapošljavanje u našem Društvu provodi se isključivo putem javnog natječaja. Otvorene molbe za zapošljavanje, stručno osposobljavanje ili obavljanje stručne prakse možete dostaviti na sljedeću adresu:

Istarski vodovod d.o.o.
Služba za pravne poslove i ljudske resurse
Sv. Ivan 8, 52420  Buzet