Obavijesti
25.05.2023. PJ Poreč - šire područje

Postupci javne nabave koje se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave možete pogledati na službenoj stranici Narodnih novina, odnosno na tražilici predmeta javne nabave.

Jednostavna nabava

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova u postupcima jednostavne nabave (PDF)