Obavijesti
20.03.2019. PJ Buzet - šire područje
20.03.2019. PJ Poreč - šire područje
20.03.2019. PJ Buje - šire područje
19.03.2019. PJ Buzet - šire područje
18.03.2019. PJ Poreč - Funtana
26.06.2018. PJ Rovinj - Prkačini, Pifari, Blagari, Krajcar Brig
16.04.2018. Prekid vodoopskrbe na području PJ Pazin

Registar sklopljenih ugovora