Obavijesti
14.06.2024. PJ Poreč - šire područje
14.06.2024. PJ Buje - Grad Umag i Novigrad

Savjeti potrošačima

Da biste izbjegli moguće probleme i dodatne troškove oko vodoopskrbe dajemo Vam nekoliko savjeta i poruka.

 • Vlasnici individualnih kuća prije svakog dužeg izbivanja (godišnji odmor, putovanje, rad u inozemstvu i sl.) trebaju u vodomjernom oknu (šahtu) zatvoriti svoj ventil (iza vodomjera)
 • Radi sprječavanja, odnosno ranog otkrivanja te pravovremenog otklanjanja gubitka na kućnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta u kući) bilo bi poželjno barem tromjesečno provjeriti ispravnost te instalacije. Provjera se vrši tako da se zatvore sva izljevna mjesta u kući (u zgradama s više stanova, dogovorno sa svim stanarima), a na vodomjeru kontrolira da li crveni indikator potrošnje miruje. Ako miruje, znači da gubitka nema, a ako se vrti, to je siguran znak gubitka vode
 • Pred zimu, u mjesecu studenom ili početkom prosinca, provjerite da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja. Ukoliko nije, a niste u stanju sami izvršiti zaštitu, molimo Vas da nas obavijestite
 • Ako uočite bilo kakav dotok vode u vodomjernom oknu (šahtu) ili oštećenje iste (lom poklopca, okvira, krađu vodomjera ili poklopca, ulegnuće vodomjernog okna (šahta) obavijestite nas
 • Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, obvezno zatvorite ventil iza vodomjera
 • Ventil iza vodomjera pripada kućnoj instalaciji, popravlja se i mijenja na trošak potrošača. Za zatvaranje vode prije vodomjera (prilikom popravka ili zamjene ventila iza vodomjera), morate pozvati Dežurnu službu u nadležnu poslovnu jedinicu PJ Buje, PJ Buzet, PJ Pazin, PJ Poreč i PJ Rovinj ili dipečersku službu na broj 052 / 602 - 260. U zgradama s više stanara o radovima koji se izvode moraju biti obaviješteni svi stanari
 • Reducir ventil, kojim se smanjuje pritisak unutar kućne instalacije, iza vodomjera ugrađuje i održava potrošač sam i ne smije biti ugrađen u naše vodomjerno okno (šaht), već na kućnoj instalaciji
 • O prekidu vodoopskrbe zbog radova na cjevovodu bit ćete obaviješteni putem sredstava javnog informiranja, našom pismenom obavijesti ili usmeno od strane naših radnika. Pri nailasku vode, za očekivati je privremeno zamućenje, zato pustite vodu na svim izljevnim mjestima da teče dok se ne izbistri i tek tada je možete slobodno koristiti
 • Ako u vodi uočite nešto neuobičajeno, ako je smanjena količina, pad tlaka, povišena temperatura ili mutež, obavijestite nas radi otklanjanja nedostataka na tel. 052 / 602 - 260
 • Namjeravate li otvoriti u svojoj kući obrt, trgovinu tj. poslovni prostor dužni ste se javiti u nadležnu poslovnu jedinicu i podnijeti zahtjev za premještanje / odvajanje vodovodnog priključka. Ukoliko namjeravate dozvoliti priključenje na svoju mrežu susjedne kuće, trgovine, kioska i dr., vlasnik ili korisnik te susjedne kuće odnosno poslovnog prostora dužan je podnijeti zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom. U jednom i drugom slučaju potrebno je ishoditi našu suglasnost te će se na temelju tih podataka izvršiti promjene u potrošačkom kartonu. U poslovnu jedinicu morate doći i ako dođe do promjene vlasnika nekretnina, odnosno vodovodnog priključka i podnijeti zahtjev za promjenom vlasnika ili korisnika vodovodnog priključka
 • Ako iz bilo kojeg razloga nećete trošiti vodu u dužem vremenskom razdoblju (6 mjeseci ili više), dužni ste nas o tome obavijestiti pismeno, usmeno ili telefonski, kako bi se izbjegli problemi i troškovi vezani uz moguću krađu vode, krađu vodomjera, smrzavanja kao i svi ostali troškovi vezani za održavanje, čitanje i baždarenje istog. U tom slučaju možete se odlučiti i za privremenu obustavu isporuke vode
 • Prepravljanje ili zaključavanje naših šahta kao i neovlašteno priključivanje na javnu vodovodnu mrežu nije dopušteno.
 • Bit ćemo zahvalni ako nam dojavite bilo koje uočene promjene, npr. nenajavljeni nestanak vode, izbijanje vode na ulici, izlijevanje vode iz vodomjernih okana (šahta), vodovodnih priključaka ili vodospreme. Isto tako Vas molimo da nam dojavite lom hidranta, lom uličnih šahta, lom poklopaca, oštećenja naših ograda i ostalih objekata