Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac

Tipično je krško uzlazno vrelo koje se javlja na rubu doline, na kontaktu krednih vapnenaca i kvartarnih tvorevina. Na površini ima oblik jezerca - oka, promjer kojega je oko 50 m. Prema provedenim batimetrijskim snimanjima, maksimalna dubina izvora je oko 25 m, pa kako je kota preljeva oko 17 m n.m, to znači da mu je dno ispod razine mora.

Površina priljevnog područja izvora iznosi 105 km2, od čega na krško područje otpada oko 43 km2, a fliško 62 km2. Ovdje mogu biti zanimljive one površine unutar flišnog terena koje pripadaju slijevovima pojedinih vodotoka na kojima je moguće ostvariti akumulacije za usporavanje otjecanja.

Izdašnost izvora je vrlo promijenljiva, no izvor ne presušuje. Visoke izdašnosti izvora nastupaju kao posljedica intenzivnih padalina i karakteriziraju brzo dreniranje. U sušnom razdoblju utjecaj padalina je slabo izražen. Srednje godišnje izdašnosti nešto su veće od 2 m3/s, dok minimalna zabilježena izdašnost iznosi 42 l/s, a maksimalna se kreće oko 38 m3/s, što znači da je odnos minimalne i maksimalne izdašnosti oko 1:900.

Vodozahvatna građevina na izvoru Bulaž izgrađena je 1988.god., ali je za interventno poboljšanje vodoopskrbe tijekom sušnog razdoblja izvor korišten pomoću privremenog crpnog postrojenja i nekoliko prethodnih godina, kada je u vodoopskrbni sustav izvora Sv. Ivan neposredno ubacivana i voda iz izvora Bulaž. Izgradnjom cjevovoda do izvora Gradole, omogućeno je da se vode Bulaža koriste i za poboljšanje vodoopskrbnih prilika, odnosno dodatno napajanje izvora Gradole tijekom razdoblja njegove nedostatne izdašnosti.