Obavijesti
14.06.2024. PJ Poreč - šire područje
14.06.2024. PJ Buje - Grad Umag i Novigrad
06 09

3. javni natječaj za prodaju nekretnine - K.O. Umag

Raspisuje se 3. javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu trgovačkog društva "Istarski vodovod" d.o.o. Buzet, označene kao k.č. 2558 upisana u zk ulošku 4023 u K.O. Umag, zk oznaka zemljišta: zgrada i dvorište, ukupne površine 482 m2.

Raspisuje se 3. javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu trgovačkog društva "Istarski vodovod" d.o.o. Buzet, označene kao k.č. 2558 upisana u zk ulošku 4023 u K.O. Umag, zk oznaka zemljišta: zgrada i dvorište, ukupne površine 482 m2.

Na temelju Odluke Uprave trgovačkog društva „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet, Broj: 90-48/36-2019 od 14.05.2019. godine i Zaključka donesenog na 17. sjednici Nadzornog odbora održanoj 14.05.2019. godine, raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu trgovačkog društva "Istarski vodovod" d.o.o. Buzet, označene kao k.č. 2558 upisana u zk ulošku 4023 u K.O. Umag, zk oznaka zemljišta: zgrada i dvorište, ukupne površine 482 m2.

Nekretnina je u naravi poslovna zgrada Istarskog vodovoda d.o.o., s pripadajućim dvorištem, od čega neto korisna površina zgrade iznosi 80,67 m2. Nekretnina se nalazi u Gradu Umagu na adresi I.M. Ronjgova 4.

Opis nekretnine i stvarni tereti: Nekretnina je u naravi prizemna poslovna zgrada koja se sastoji od uredskog prostora, prijemne kancelarije i radionice s prostorom za radnike (bivša Ispostava Istarskog vodovoda d.o.o. u Umagu). Nekretnina se nalazi na atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini centra grada i gradske rive. Okolni objekti su obiteljske samostojeće kuće. Zgrada je upisana u gruntovnicu i ucrtana u katastru, a nekretnina ima direktni pristup javnoj prometnoj površini.

Za detaljnije informacije i potpuni tekst Javnog natječaja kliknuti ovdje.