Obavijesti
14.06.2024. PJ Poreč - šire područje
14.06.2024. PJ Buje - Grad Umag i Novigrad
30 10

85 godina Istarskog vodovoda Buzet

Kakva korist od života ako ne stremi plemenitim ciljevima i ne učini ovaj svijet boljim mjestom za one koji će u njemu živjeti kada mi odemo, izreka je Winstona Churcila. Upravo je takvo stremljenje u ovih 85 godina doprinijelo da Istarski vodovod Buzet bude ono što je danas, moderan, fleksibilan sustav, prilagodljiv svim promjenama i zahtjevima, okrenut razvoju, s ljudima koji svojim znanjem i radom kontinuirano slažu mozaik.

To donosi i rezultate i to rezultate koji su mjerljivi. Mjerljivi u litrama u sekundi postrojenja, u kilometrima vodoopskrbnih cjevovoda, u broju potrošača, u metrima kubnim vodosprema, u broju crpnih stanica ali i u postotku gubitaka vode. Mjerljivi i kad je u pitanju kvaliteta vode te vrijeme koliko je bilo koji potrošač bez vode.

Tim riječima gosp. Direktor, Mladen Nežić otvorio je svečanu proslavu 85. obljetnice najznačanijeg vodoopskrbnog sustava ove regije.

Istarski vodovod djeluje u možda najsloženijim uvjetima za vodoopskrbu. Obzirom na to da je potreba za vodom u ljetnim mjesecima 4 puta veća nego u zimskim, vode ima najmanje kad je najviše treba, a kvaliteta sirove vode zna biti jako loša. Uz to konfiguracija terena je izuzetno nepovoljna. Sve su to izazovi s kojima se Istarski vodovod Buzet uspješno nosi svih godina.

Od samih začetaka izgradnje i prvih radova na kaptaži izvora Sv. Ivan u ruralnom zaleđu Istre tridesetih godina 20.stoljeća, Istarski vodovod tehničkim značajkama išao je ukorak sa suvremenima postignućima. Takav pristup nastavljen je i prilikom izgradnje novih sustava, Gradola, potom i Bulaža, a napose Vodoopskrbnog sustava Istre – Vodovoda Butoniga. Povijesno gledano, razvijao se ruku pod ruku s potrebama stanovništva, s razvojem gospodarstva, industrije, turizma i bio jedan od faktora koji su pridonijeli da naša regija, Istra, dosegne takav stupanj razvijenosti kakav ima danas.

Ostvaren je visok stupanj priključenosti, sigurnosti i stabilnosti vodoopskrbe. S proizvodnim kapacitetom od 2.900 litara vode u sekundi, 2.388 kilometara vodovodne mreže na konfiguracijski zahtjevnom terenu dijelom i brdsko planinskog područja te s 67.975 potrošnih mjesta, Istarski vodovod danas je pri vrhu nacionalne ljestvice najvećih, među četiri vodovoda u Hrvatskoj. Djeluje na području dvadeset i osam gradova i općina i dijelu Općine Pićan, godišnje distribuira 12,7 milijuna kubika vode, a 4,8 milijuna kubika prodaje Vodovodima Pula i Rižanskom vodovodu Kopar.

Na javni vodoopskrbni sustav priključeno je 98.412 stanovnika ili 99,78 posto. Uspješnost vodoopskrbnih društva vidi se i kroz parametar gubitaka vode u mreži, a oni u zadnjih petnaestak godina iznose od 15 do 20 %, a tako niski postoci uzme li se u obzir da je hrvatski prosjek 49 posto, također ukazuju na kontinuirane aktivnosti oko istraživanja i uklanjanja gubitaka vode.

Velika briga se posvećuje kvaliteti vode tako da se godišnje analizira preko 7.000 uzoraka, a nesukladnih uzoraka vode na području djelovanja Istarskog vodovoda je svega 0,9 posto.

Sva su ta postignuća ujedno i rezultat dobre suradnje s našim vlasnicima, gradovima i općinama, ali i Županijom Istarskom. Upravo zahvaljujući toj suradnji osiguran je ravnomjerni razvoj vodoopskrbe kako obalnog dijela tako i ruralnog dijela Istre.

Naglasak treba staviti i na investicijske aktivnosti koje se odvijaju u tri smjera, s izgradnjom novih vodoopskrbnih sustava u svrhu priključivanja novih potrošača, s ulaganjem u postojeću imovinu te u rekonstrukciju i modernizaciju postojećih sustava vodoopskrbe od kojih su neki već dotrajali stari ili podkapacitirani, a sve s ciljem da osiguramo kvalitetnu i kontinuiranu vodoopskrbu na zadovoljstvo svih sadašnjih i budućih potrošača. U te se namjene godišnje ulaže oko 50 milijuna kuna većinom vlastitih sredstava, ali i značajna sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe te sredstava Hrvatskih voda.

Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju uspješnim kandidiranjem projekata na natječaje europskih fondova osiguravamo dodatna sredstva za izgradnju vodovodnih ogranaka te modernizaciju vodoopskrbnog sustava i objekata te samim time stvaranje boljih vodoopskrbnih uvjeta za potrošače.

Misija Istarskog vodovoda kontinuirana je opskrba potrošača pitkom vodom visoke zdravstvene ispravnosti.

Najvažnija kockica u mozaiku svake firme pa tako i Istarskog vodovoda su djelatnici, oni su ti koji osmišljavaju, razvijaju, realiziraju, koji imaju znanje i viziju. Uvođenje novih tehnologija radi praćenja razvoja tehničkih i ostalih struka nameće ulaganje u usavršavanje i dodatnu edukaciju. Briga o zaposlenicima uvijek je na prvom mjestu kao i okrenutost potrošačima i upravo nam takav pristup omogućava da se kontinuirano razvijamo punih 85 godina, i postignemo ovako visoke standarde u vodoopskrbi Istre.

Fotomonografija "Otisak vode"

Dio ove priče trajno je zabilježen u fotomonografiji znakovitog naslova „OTISAK VODE“. Namjera ove obljetničke fotomonografije prikazati je povijesne mijene Istarskog vodovoda, ovom prigodom kroz novinarsku prizmu usredotočenu više na zanimljivosti, a manje na tehničke i tehnološke karakteristike, a napose kroz fotografski objektiv podjednako usmjeren na industrijsku i graditeljsku baštinu, ali i motive koji Istarskom vodovodu daju jednu posve drugačiju dimenziju. Zahvale idu autorici teksta gospođi Gordani Čalić Šverko, urednici gospođi Mirjani Pavletić te autoru fotografije Julienu Duvalu, nakladniku te Uređivačkom odboru.

DSC_2487 00.jpg
DSC_2639 00.jpg
DSC_2460 00.jpg
DSC_2584 00.jpg
DSC_2721 00.jpg
DSC_2726 00.jpg
DSC_2768 00.jpg
DSC_2770 00.jpg