Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac
03 03

Certificirana norma ISO 14001:2015

Istarski vodovod je od 20. siječnja ponosni vlasnik certifikata međunarodne norme za sustave upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2015. Identificiranim aspektima okoliša i određivanjem značajnih, a zatim provođenjem aktivnosti u svrhu smanjenja njihovog utjecaja na okoliš i zadovoljavanja ostalih zahtjeva norme bili su inicijalni koraci u uspješnoj uspostavi norme. Time je Istarski vodovod još jednom dokazao kako je tvrtka koja povećava svoju uspješnost u upravljanju okolišem kroz učinkovito korištenje resursima te izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada.

Certifikacijskom provjerom 17. prosinca 2019. godine Istarski vodovod d.o.o. je stekao sve uvjete za dobivanjem certifikata Zaštite okoliša ISO 14001:2015. Identificiranim aspektima okoliša i određivanjem značajnih, a zatim provođenjem aktivnosti u svrhu smanjenja njihovog utjecaja na okoliš i zadovoljavanja ostalih zahtjeva norme bili su inicijalni koraci u uspješnoj uspostavi norme. Za one koji već imaju uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom proširenje na sustav upravljanja okolišem bio je sljedeći korak iz razloga kompatibilnosti zahtjeva i integracije ne samo s ISO 9001 nego i s ISO 50001.

Racionalno trošenje prirodnih resursa i sprečavanje onečišćenja okoliša je premisa u kojoj svaka organizacija danas treba sudjelovati. Certifikat je pitanje statusa organizacije i potvrda svim zainteresiranim stranama da organizacija vodi brigu o okolišu i da poštuje sve primjenjive zakonske zahtjeve.

Predviđeni rezultati sustava upravljanja okolišem uključuju:

  • povećanje uspješnosti upravljanja okolišem
  • ispunjenje obveza usklađenosti
  • ostvarenje ciljeva povezanih s okolišem.

Norma postavlja zahtjeve kako proaktivno postići sljedeće:

  • Identificirati i razumjeti aspekte vlastitih aktivnosti, proizvoda i usluga te njihov utjecaj na okoliš
  • Razumjeti upravljanje aspektima i implementaciju potrebnih kontrola te postavljanje ciljeva za poboljšanje djelovanja na okoliš
  • Uspostaviti politiku okoliša i ciljeve
  • Upravljati obvezama vezanim za usklađenost s važećim zakonima i propisima te drugim obvezama vezanim za zahtjeve zainteresiranih strana
  • Kontinuirano poboljšavati vlastiti sustav upravljanja s ciljem smanjenja djelovanja na okoliš

Kao i za ostale norme za sustave upravljanja, pristup na kojem se temelji sustav upravljanja okolišem je koncept "planirati – provesti – provjeriti – djelovati" (Plan-Do-Check-Act – PDCA).

Certifikacijska kuća koja je pored inicijalnog audita obavila i puni dvodnevni audit jest BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.

Više o sustavima kvalitete u Istarskom vodovodu pročitajte klikom ovdje.