Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac
12 09

Certificirana norma ISO 50001:2018

Istarski vodovod je od 9. kolovoza ponosni vlasnik certifikata međunarodne norme za sustave upravljanja energijom ISO 50001:2018. Norma ISO 50001 daje organizacijama u javnom i privatnom sektoru strategije upravljanja za povećanje energetske djelotvornosti, smanjenje troškova i poboljšanje energetskih performancija. Time je Istarski vodovod postao prva tvrtka u Republici Hrvatskoj koja je certificirala normu ISO 50001:2018 te prvo poduzeće u Republici Hrvatskoj za proizvodnju i distribuciju zdravstveno ispravne vode za piće koje je certificiralo i steklo certifikat sukladno normi ISO 50001.

Energija je od ključne važnosti za poslovanje svih vrsta industrijskih poduzeća ili drugih organizacija bez obzira na njihove djelatnosti te može predstavljati velik trošak za odvijanje njihovih djelatnosti. Osim gospodarskih troškova energije za organizaciju, prevelika potrošnja energija može izazvati štete za okoliš i velike gubitke za širu društvenu zajednicu zbog trošenja prirodnih izvora i doprinosa problemima globalnoga zagrijavanja i klimatskim promjenama
Certifikacijom sustava upravljanja energijom prema ISO 50001 normi organizacija ostvaruje brojne koristi. Jedna od njih je ta da certifikatom potvrđujete da radite na strukturiran način sa strateškim usmjerenjem ka smanjenju utjecaja na okoliš te da ste usmjereni ka daljnjim stalnim poboljšanjima u području energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša.

Certifikacija Istarskom vodovodu pomaže u:

  • Poboljšanju energetskog učinka, uključujući energetsku učinkovitost te korištenje i potrošnju energije
  • Smanjenju utjecaja na okoliš, uključujući emisije stakleničkih plinova bez da se utječe na operativno djelovanje organizacije i s ciljem povećanja profitabilnosti
  • Kontinuiranom poboljšavanju sustava upravljanja energijom
  • Osiguravanju mjerenja, dokumentiranja, izvještavanja, uspoređivanja s najboljom praksom
  • Postizanju kredibiliteta u komunikaciji prema javnosti vezanoj za djelovanje u području energetske učinkovitosti i upravljanja okolišem

ISO 50001 je kompatibilan s drugim sustavima upravljanja, kao što je ISO 9001 prema kojem Istarski vodovod djeluje od 2004. godine i ISO 14001 koji je trenutno u postupku certificiranja. Time bi se zaokružila cjelina odgovornog upravljanja sukladno najvišim standardima i certifikacijom od strane renomirane certifikacijske kuće Bureau Veritas.