Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
26 09

EU sredstvima u rekonstrukciju 7 vodovodnih ogranaka

EU sredstvima u rekonstrukciju 7 vodovodnih ogranaka

Realizacijom spomenutog projekta, odnosno sufinanciranjem izgradnje manjih dijelova vodoopskrbnog sustava bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata, doprinijeti će postizanju cjelovitog rješenja vodoopskrbe na vodoopskrbnom području - Vodoopskrbna zona 301.DP ISTRA.

Projekt će osigurati propisanu zdravstveno ispravnu pitku vodu, uključivo i odgovarajuće redovito praćenje kakvoće vode, zadovoljavanje/poboljšanje minimalnih tlakova na mjestima priključenja krajnjih potrošača, odgovarajući sustav izvješćivanja javnosti, kao i nacionalnih tijela, a sukladno Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva i postizanju usklađenosti s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83 EC).

Realizacijom ovog projekta obuhvaćeno je 7 vodovodnih ogranaka na kojima se izvode građevinski i montažni radovi rekonstrukcije odnosno izgradnje:

  • V.O. STARA VRATA – ŽMINJ
  • V.O. MARKOVAC
  • V.O. COCALETTO
  • V.O. MONFIORENZO – II FAZA
  • V.O. ISTARSKA ULICA – II FAZA (Istarska ulica, Pazinska ulica, Riječka ulica)
  • V.O. TAR – BRAJDE – VABRIGA – III. FAZA (Ribarska ulica, Ulica Republika)
  • V.O. ULICA 9. RUJNA U ŽMINJU

Što će u konačnici rezultirati:

povećanjem broja priključaka na javnu vodoopskrbu (izgradnja dijela novih vodovodnih ogranaka);
povećanjem pouzdanosti, efikasnosti i sigurnosti opskrbe pitkom vodom postojećih potrošača te smanjenjem kvarova i gubitaka (rekonstrukcija postojećih vodovodnih ogranaka).