Obavijesti
14.06.2024. PJ Poreč - šire područje
14.06.2024. PJ Buje - Grad Umag i Novigrad
05 05

iPortal Istarskog vodovoda

Od 01. svibnja 2020. Istarski vodovod d.o.o. Buzet uveo je novu uslugu na svojem internetskom portalu (iPortal) namijenjenu svim potrošačima kojom omogućuje svojim potrošačima brži, jednostavniji i pregledniji pristup podacima o očitanju vodomjera, podacima o potrošnji, iznosima faktura te brži i efikasniji način dostave računa za isporučene vodne usluge.

Iportal Istarskog vodovoda, između ostalog, omogućuje potrošačima pregledavanje:

  • osnovnih podataka o mjernom mjestu (podaci o nositelju mjernog mjesta, obvezniku plaćanja računa, geografski položaj vodomjera, adrese mjernog mjesta, broja vodomjera)
  • potrošnje vode – očitanu potrošnju, fakturiranu potrošnju (po mjesecima)
  • računa za isporučene vodne usluge u PDF formatu

Najvažnija funkcionalnost Iportala je mogućnost dostave računa u elektronskom obliku za fizičke osobe, odnosno potrošači koji to žele ubuduće mogu račune Istarskog vodovoda d.o.o. dobivati putem Iportala i iste zaprimati na email. Time je Istarski vodovod, uz ekološku komponentu usluge, omogućio potrošačima bržu i efikasniju uslugu dostave računa, pregled svih obračunskih parametara pojedinog potrošnog mjesta te mogućnost kontrole očitane mjesečne potrošnje (m3), ali i mogućnost kontrole i praćenja troškova vodnih usluga kroz duže vremensko razdoblje.

Portal se nalazi na Internet adresi https://iportal.ivb.hr, a pristup je omogućen na mrežnoj stranici društva www.ivb.hr

Usluga je za sve potrošače besplatna.