Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
13 12

Javni natječaj za Direktora/Direktoricu trgovačkog društva VSI-Vodovod Butoniga d.o.o.

Na temelju zaključka Nadzornog odbora i Skupštine Društva od 11.12.2023. godine, dana 13.12.2023. raspisuje se javni natječaj za direktora/direktoricu društva (člana uprave) trgovačkog društva VSI - vodovod butoniga d.o.o.

1. Mjesto rada: Buzet
2. Broj izvršitelja: 1
3. Vrsta ugovora: Ugovor o djelu ili ugovor o radu (sva prava i obveze člana uprave ugovaraju se s Nadzornim odborom)
4. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 12 mjeseci, od 01. siječnja do 31. prosinca 2024 godine
5. Direktor/direktorica samostalno zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo, a za svoj je rad neposredno odgovoran/odgovorna Nadzornom odboru i Skupštini Društva.
6. Sukladno čl. 33 Društvenog ugovra VSI-Vodovod Butoniga d.o.o., direktor može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava sljedeće uvjete:
- završen građevinski, tehnološki, elektrotehnički, strojarski, ekonomski ili pravni fakultet ili odgovarajuću višu školu,
- da ima najmanje 5 godina radnog iskustva
6.1. Uvjeti propisani čl. 239 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23)
7. Svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu na ovaj natječaj priložiti: kratak životopis, presliku osobne iskaznice, presliku diplome/potvrde o stečenoj stručnoj spremi i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.
8. Prijave na natječaj dostavljaju se preporučenom poštom ili neposrednom dostavom na adresu: ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, 52420 Buzet, s napomenom: “Prijava na natječaj za radno mjesto direktor/direktorica VSI-Vodovoda Butoniga d.o.o. – NE OTVARAJ”, zaključno do 23.12.2023. godine.

Za potpuni tekst objave natječaja kliknite ovdje (.pdf).