Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
19 06

Javni natječaj za Direktora/Direktoricu trgovačkog društva VSI-Vodovod Butoniga d.o.o.

Na temelju suglasnosti Nadzornog odbora od 16.06.2023. godine, raspisuje se javni natječaj za direktora/direktoricu društva (člana uprave) trgovačkog društva VSI - vodovod butoniga d.o.o.

 1. Mjesto rada: Buzett
 2. Broj izvršitelja: 1
 3. Vrsta ugovora: Ugovor o djelu ili ugovor o radu (sva prava i obveze člana uprave ugovaraju se s Nadzornim odborom)
 4. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 6 mjeseci, od 01. srpnja do 31. prosinca 2023. godine
 5. Direktor/direktorica samostalno zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo, a za svoj je rad neposredno odgovoran/odgovorna Nadzornom odboru i Skupštini Društva.
 6. Sukladno čl. 33 Društvenog ugovra VSI-Vodovod Butoniga d.o.o., direktor može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava sljedeće uvjete
  -završen građevinski, tehnološki, elektrotehnički, strojarski, ekonomski ili pravni fakultet ili odgovarajuću višu školu,
  -da ima najmanje 5 godina radnog iskustva
  1. Uvjeti propisani čl. 239 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
 7. Svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu na ovaj natječaj priložiti: kratak životopis, presliku osobne iskaznice, presliku diplome/potvrde o stečenoj stručnoj spremi i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.
 8. Prijave na natječaj dostavljaju se preporučenom poštom ili neposrednom dostavom na adresu: ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, 52420 Buzet, s napomenom: “Prijava na natječaj za radno mjesto direktor/direktorica VSI-Vodovoda Butoniga d.o.o. – NE OTVARAJ”, zaključno do 03.07.2023. godine.

Za potpuni tekst objave natječaja kliknite ovdje (.pdf).