Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
25 11

Javni natječaj za Direktora/Direktoricu VSI-Vodovod Butoniga d.o.o.

Na temelju zaključka Nadzornog odbora i Skupštine Društva od 22.11.2022. godine, raspisuje se javni natječaj za Direktora/Direktoricu društva (člana uprave) trgovačkog društva VSI-Vodovod Butoniga d.o.o.

1. Mjesto rada: Buzet

2. Broj izvršitelja: 1

3. Vrsta ugovora: Ugovor o djelu ili ugovor o radu (sva prava i obveze člana uprave ugovaraju se s Nadzornim odborom)

4. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 6 mjeseci, od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

5. Direktor/direktorica samostalno zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo, a za svoj je rad neposredno odgovoran/odgovorna Nadzornom odboru i Skupštini Društva.

6. Sukladno čl. 33 Društvenog ugovra VSI-Vodovod Butoniga d.o.o., direktor može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava sljedeće uvjete:

-završen građevinski, tehnološki, elektrotehnički, strojarski, ekonomski ili pravni fakultet ili odgovarajuću višu školu,

-da ima najmanje 5 godina radnog iskustva

6.1. Uvjeti propisani čl. 239 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

7. Svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu na ovaj natječaj priložiti: kratak životopis, presliku osobne iskaznice, presliku diplome/potvrde o stečenoj stručnoj spremi i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

8. Prijave na natječaj dostavljaju se preporučenom poštom ili neposrednom dostavom na adresu: ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, 52420 Buzet, s napomenom: “Prijava na natječaj za radno mjesto direktor/direktorica VSI-Vodovoda Butoniga d.o.o. – NE OTVARAJ”, zaključno do 10.12.2022. godine.

9. Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave.

10. Odluku o izboru direktora/direktorice (člana Uprave) donijeti će Skupština Društva na prijedlog Nadzornog odbora.

11. Ovaj Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave, zaključno do 10.12. 2022. godine.

VSI-VODOVOD BUTONIGA d.o.o.

Za potpuni tekst objave kliknite ovdje (.pdf)

_____
* Photo taken from: designed by Pch.vector - Freepik.com