Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac
29 07

ISTEKAO ROK - Javni natječaj za prodaju nekretnine - K.O. Savudrija

Na temelju Odluke Uprave trgovačkog društva „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet, Broj: 91-48/7-2-2021 od 26. srpnja 2021. godine i Zaključka donesenog na 8. sjednici Nadzornog odbora održanoj 08. srpnja 2021. godine raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina:Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine - građevine u vlasništvu trgovačkog društva „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet,:

  • Vodosprema Stara Grupija, izvan funkcije, izgrađena na k.č. 460/46, k.o. Savudrija, izvan funkcije, ukupne zapremnine 650 m3.
  • Predmet prodaje je isključivo građevina – vodosprema, bez stjecanja zemljišta.

Za nekretninu-građevinu koja se ovim natječajem izlaže prodaji, Istarski vodovod d.o.o. organizira uvid na terenu, uz prisutnost ovlaštene osobe. Sve informacije o prodaji nekretnine mogu se dobiti svakim radnim danom na tel. 052/602-235.

Za detaljnije informacije i potpuni tekst Javnog natječaja kliknuti ovdje.