Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag
09 08

ISTEKAO ROK - Javni natječaj za prodaju nekretnine - K.O. Žminj

Na temelju Odluke Uprave trgovačkog društva „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet, Broj: 91-48/11-2021 od 26. srpnja 2021. godine i Zaključaka donesenog na 8. sjednici Nadzornog odbora održanoj 08. srpnja 2021. godine, raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet:

  • 134/1134 dijelova k.č. 194/4, upisana u z.k.ul. 3924, k.o. Žminj.
  • Predmet prodaje je južni dio k.č. 194/4, širine cca 20,5 m, dužine cca 6,5 m, u površini od 134 m2, izvan postojeće ograde, u naravi neizgrađeni dio građevne čestice.

Za nekretninu koja se ovim natječajem izlaže prodaji, Istarski vodovod d.o.o. organizira uvid na terenu, uz prisutnost ovlaštene osobe. Sve informacije o prodaji nekretnine mogu se dobiti svakim radnim danom na tel. 052/602-235.

Za detaljnije informacije i potpuni tekst Javnog natječaja kliknuti ovdje.