Obavijesti
23.05.2024. PJ Buzet - šire područje
23.05.2024. PJ Poreč - šire područje
22.05.2024. PJ Rovinj - starogradska jezgra
17.05.2024. PJ Buje - Grad Umag
29 05

Javni oglas za prodaju vozila

Na temelju Odluke o rashodu broj 94-72/5-2018 Komisija za rashodovanje i prodaju dugotrajne imovine (Komisija) "Istarskog vodovoda" d.o.o. Buzet (Društvo) objavljuje Javni oglas za prodaju vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama.

1. PODACI O PREDMETIMA PRODAJE

 1. M1- PUTNIČKO CITROEN 2002. XSARA 2,0 HDI - 12.000,00 kuna
 2. N1 - TERETNO CITROEN 2001. BERLINGO neispravno 1,9D FURGON - 4.000,00 kuna
 3. N1 - TERETNO CITROEN 2005. BERLINGO neispravno 1,9D FURGON 7.300,00 kuna
 4. M1 - PUTNIČKO CITROEN 1997. BERLINGO 1,9 D FURGON 6.000,00 kuna
 5. N1 - TERETNO CITROEN 2001. BERLINGO 1,9D FURGON 7.000,00 kuna
 6. N1 - TERETNO CITROEN 2004. BERLINGO neispravno 1,9D FURGON 9.000,00 kuna
 7. N1 - TERETNO CITROEN 1998. BERLINGO neispravno 1,9D FURGON 3.000,00 kuna
 8. M1 - PUTNIČKO RENAULT 2004. KANGOO 1,9 DCi 15.000,00 kuna
 9. M1 - PUTNIČKO SUZUKI 2002. SAMURAI 1,9D 24.500,00 kuna
 10. M1 - PUTNIČKO CITROEN 1998. XSARA 1,6 7.000,00 kuna
 11. M1 - PUTNIČKO CITROEN 2002. XSARA 2,0HDI KARAVAN 14.000,00 kuna
 12. M1 - PUTNIČKO CITROEN 2004. C 3 1,4 HDI 15.000,00 kuna
 13. M1 - PUTNIČKO CITROEN 2004 C 3 1,4 HDI 13.000,00 kuna
 14. N1 - TERETNO CITROEN 1998. BERLINGO 1,9D FURGON 6.000,00 kuna

NA DRUGOM JAVNOM NADMETANJU

 1. M1 - PUTNIČKO CITROEN 1995. ZX AURA 1,8 1.875,00 kuna
 2. M1 - PUTNIČKO CITROEN 1999. XSARA 1,1 3.375,00 kuna

2. KRITERIJ PRODAJE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Komisija će proglasiti najpovoljnijim ponuditeljem ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog pečata iz pisarnice Društva. Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca koji se odnose na predmet prodaje.

3. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda treba sadržavati:

 1. Dokumente i podatke o ponuđaču:
  1. fizička osoba (fotokopija osobne iskaznice, OIB, adresa i kontakt telefon),
  2. pravna osoba (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i kontakt telefon),
 2. Iznos ponude izražene u kunama (bruto cijena/PDV uključen).

5. DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj kuverti sa naznakom „Ponuda – NE OTVARAJ – Javni poziv za prodaju vozila – R.broj ___ putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama“ putem pošte ili neposrednom predajom u pisarnicu Društva. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 05. lipnja 2018. godine u 12,00 sati, uključujući i ponude upućene putem pošte, a pristigle do naznačenog datuma i vremena. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Komisija neće uzeti u razmatranje. Javno nadmetanje će biti pravovažeće i u slučaju da valjanu ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

Uz poslanu dokumentaciju potrebno je priložiti i dokument Izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (klikni ovdje za preuzeti) - PDF

6. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA/OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda obavlja Komisija, a održati će se 05. lipnja 2018. godine sa početkom u 12,05 sati u prostorijama Društva.

7. OBAVEZA KUPCA

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno Kupac, dužan je uplatiti cjelokupan utvrđeni iznos na transakcijski račun Društva IBAN broj: HR6624020061100080108, Model: HR00, svrha uplate: uplata za kupovinu vozila, najkasnije u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, odnosno Kupac, ne uplati utvrđeni iznos u ostavljenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju Društvo zadržava pravo da ponudi predmet prodaje slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, sa utvrđene liste. Sve poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac. Kupac, nakon uplate, može odmah preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila.

8. DODATNE INFORMACIJE

Vozila se mogu razgledati u krugu “Istarskog vodovoda“ RJ Održavanje u Buzetu, dana 05.06.2018. godine u vremenu od 08-12 sati. Javni poziv za prodaju vozila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Društva.

Broj: 94-72/6-2018.
U Buzetu, 28. svibnja 2018. godine

Predsjednik Komisije:
Dorjan Jermaniš

Potpuni dokument oglasa u PDF-u možete preuzeti klikom ovdje.

Uz poslanu dokumentaciju potrebno je priložiti i dokument Izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (klikni ovdje za preuzeti) - PDF