Obavijesti
23.05.2024. PJ Buzet - šire područje
23.05.2024. PJ Poreč - šire područje
22.05.2024. PJ Rovinj - starogradska jezgra
17.05.2024. PJ Buje - Grad Umag
11 03

Mjere smanjenja rizika širenja zaraze COVID-19 virusa

Do 14. travnja 2020. godine ograničava se rad sa strankama u uredima potrošača u svim poslovni jedinicama, ispostavama, radnim jedinicama te stručnim službama Istarskog vodovoda d.o.o., na način da je svim strankama zabranjen ulazak u poslovne prostore Društva

Sukladno zaključcima sa 19. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10.03.2020. godine, a na temelju čl. 56 Statuta trgovačkog Društva Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Uprava Društva dana 11.03.2020. godine donijela je sljedeću odluku o mjerama smanjenja rizika širenja zaraze COVID-19 virusa.

  1. Do 14. travnja 2020. godine ograničava se rad sa strankama u uredima potrošača u svim poslovni jedinicama, ispostavama, radnim jedinicama te stručnim službama Istarskog vodovoda d.o.o., na način da je svim strankama zabranjen ulazak u poslovne prostore Društva.
    Poslovna komunikacija stranaka sa Društvom odvijati će se isključivo putem elektroničke pošte, telefaksa i telefona. Iznimno, strankama može biti dozvoljen ulazak u poslovne prostore Društva uz obveznu prethodnu telefonsku najavu i ishođeno odobrenje direktora, rukovoditelja ili upravitelja.
  2. Zabranjuju se sva okupljanja na otvorenim i zatvorenim prostorima Društva kao i ulazak posjetitelja u poslovne krugove Društva.
  3. Zabranjuju se službena putovanja i odlasci na bilo kakve oblike stručnog usavršavanja (seminari, kongresi, stručni skupovi i sl.)
  4. Preporuča se radnicima Društva da tijekom radnog vremena, uključivo u vrijeme dnevne stanke/pauze, ne borave u ugostiteljskim i sličnim objektima u kojima se nalazi veći broj ljudi.
  5. Obvezuju se radnici Društva na učestalo korištenje dezinfekcijskih sredstava, a posebice prilikom samog dolaska na posao te povratka sa terena, odnosno povratka sa dnevne pauze.
  6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Potpuni tekst objave pročitajte klikom ovdje (.pdf).