Obavijesti
14.06.2024. PJ Poreč - šire područje
14.06.2024. PJ Buje - Grad Umag i Novigrad
15 07

MUHA: Multihazard framework for water related risks management

Projekt MUHA započeo je u ožujku 2020. u sklopu drugog poziva programa ADRION (2014.-2020.). U projektu sudjeluje jedanaest partnera iz šest zemalja, iz Hrvatske punopravni partneri su Hrvatski geološki institut i Istarski vodovod d.o.o. Buzet dok Hrvatske vode, Služba civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije, Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, Vodovod Zadar i Stožer civilne zaštite Zadarske županije sudjeluju kao pridruženi partneri. Istarski vodovod d.o.o. nositelj je radnog paketa Piloti: provedba i povratne informacije.

https://muha.adrioninterreg.eu/

  • Vodeći partner: National Research Council of Italy
  • Trajanje: 3/2020. – 8/2022.
  • Vrijednost: 2.045.108,00 €

Geografski razmještaj projektnih partnera

Projekt MUHA usmjeren je upravljanju vodnih sustava tijekom rizika od hazarda ili tijekom samog hazarda, to su zagađenja, poplave, suše i potresi. Projektne aktivnosti rezultirati će izradom harmoniziranog akcijskog plana, metoda i alata kao odgovarajući mehanizmi u slučaju hazarda u svrhu poboljšanja Plana sigurnosti voda (Water Safety Plan). Glavni cilj je izrada jedinstvenog Plana uzbunjivanja i mehanizama postupanja uslijed hazarda usklađenog za cijelu Jadransko-jonsku regiju, usklađujući time protokole Stožera civilnih zaštita, opskrbljivača vodom i nacionalnih tijela zaduženih za upravljanje vodama.

Istarski vodovod d.o.o. Buzet će projektom osigurati sredstva za izradu kalibriranog hidrauličkog modela cijelog vodoopskrbnog sustava koji će se koristiti za daljnje planiranje i optimizaciju sustava, identifikaciju kritičnih segmenata, rehabilitacijske mjere, detekciju i lociranje mogućih gubitaka, poboljšanje energetske učinkovitosti kroz optimizaciju pumpanja, analizu kvalitete vode kao što su starost vode te miješanja vode i klora, integraciju s postojećim SCADA sustavom te podršku pri operativnom odlučivanju. Hidraulički će model dati informacije potrebne za kreiranje Plana sigurnosti vode (WSP) te će se na temelju rezultata i zaključaka predložiti protokol za interakciju sa Civilnom zaštitom i odraditi vježbe simulacije hazarda.