Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag
26 09

Natječaj za radno mjesto Administrator u PJ Poreč - Natječaj vrijedi do: 30.09.2022. godine

ADMINISTRATOR

 • Mjesto rada: POREČ
 • Broj traženih radnika: 1
 • Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Naknada za prijevoz: djelomična naknada
 • Natječaj vrijedi od: 23.09.2022. godine
 • Natječaj vrijedi do: 30.09.2022. godine

POSLOPRIMAC

Razina obrazovanja: SSS (srednja stručna sprema) ekonomsko ili upravno usmjerenje.

Potrebna znanja i vještine: – vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računalu. Komunikativnost, poznavanje engleskog i talijanskog jezika

Ostale informacije: svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj traženoj stručnoj spremi - kopija,
 • potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana,
 • dokaz o posjedovanju B kategorije, ukoliko kandidat posjeduje 'C+E' kategoriju dostaviti dokaz o istome (nije eliminacijski kriterij) i
 • ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koju možete preuzeti putem linka https://www.ivb.hr/o-vodovodu/posao-i-karijera/

Za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu odnosno zamolbu na ovaj oglas, potrebno je priložiti:

 • dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu
 • dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

POSLODAVAC

Poslodavac: ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet

Kontakt: 052/602-211, ljudski.resursi@ivb.hr

Ostale informacije: Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave prispjele pisanim putem. Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će izabrati uži krug kandidata (prijave koje su pravodobne, potpune te koje udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja), a koji će potom biti pozvani da pristupe selekcijskom postupku (testiranju kojim će se provjeriti znanje, vještine i sposobnosti svakoga pojedinog kandidata).

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA