Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
11 04

ELEKTROMEHANIČAR
RADNO MJESTO
Mjesto rada: Buzet
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: na određeno godinu dana; 6 mjeseci probnog rada
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: djelomična naknada
Natječaj vrijedi od: 11. 04. 2018.
Natječaj vrijedi do: 19. 04. 2018.

POSLOPRIMAC
Razina obrazovanja: Srednja stručna sprema; elektro usmjerenje
Potrebna znanja i vještine: vozački ispit B kategorije
osposobljenost sukladno posebnim propisima
Ostale informacije: svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti: životopis, presliku domovnice, presliku svjedodžbe i potvrdu o podacima o stažu evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a ne starija od 15 dana.

POSLODAVAC
Poslodavac: ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet
Kontakt: 052/602-211, kristina.klaric@ivb.hr
Ostale informacije: Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave prispjele poštom ili neposrednom dostavom na adresu sjedišta poslodavca u Buzetu, Sv. Ivan 8. Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će izabrati uži krug kandidata koji će biti pozvani na selekcijski postupak.