Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag
18 01

GRAĐEVINSKI RADNIK

 • Mjesto rada: BUZET
 • Broj traženih radnika: 1
 • Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Naknada za prijevoz: djelomična naknada
 • Natječaj vrijedi od: 19.01.2024. godine
 • Natječaj vrijedi do: 26.01.2024. godine

POSLOPRIMAC

 • Razina obrazovanja: SSS (srednja stručna sprema)
 • Zahtijevano zvanje/ struka: Građevinsko usmjerenje
 • Potrebna znanja i vještine: – vozačka dozvola B kategorije
 • Ostale informacije: svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o traženoj razini stručne spreme - kopija,
  • potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana,
  • ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koju možete preuzeti putem linka https://www.ivb.hr/o-vodovodu/posao-i-karijera/
  • Za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu odnosno zamolbu na ovaj oglas, potrebno je priložiti:
   • dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu
   • dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju . PRIJAVE SLATI NA E-MAIL ADRESU: ljudski.resursi@ivb.hr ili putem pošte na adresu Sv. Ivan 8, Buzet

POSLODAVAC

 • Poslodavac: ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, Buzet
 • Ostale informacije: Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave prispjele pisanim putem. Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će izabrati uži krug kandidata (prijave koje su pravodobne, potpune te koje udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja), a koji će potom biti pozvani da pristupe selekcijskom postupku (testiranju kojim će se provjeriti znanje, vještine i sposobnosti svakoga pojedinog kandidata).