Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag
26 01

INŽENJER ZA INVESTICIJE

 • Mjesto rada: BUZET
 • Broj traženih radnika: 1
 • Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Naknada za prijevoz: djelomična naknada
 • Natječaj vrijedi od: 26.01.2024. godine
 • Natječaj vrijedi do: 14.02.2024. godine

POSLOPRIMAC

 • Razina obrazovanja: VSS (visoka stručna sprema) odnosno završen preddoplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplosmki sveučilišni studij, odnosno razina 7 HKO
 • Zahtijevano zvanje/struka: građevinsko usmjerenje
 • Ukoliko se na javni natječaj za radna mjesta visoke stručne spreme ne javni niti jedan kandidat sa zahtijevanom kvalifikacijom, Društvo smije ugovor o radu sklopiti i sa kandidatom koji ima jedan stupanj nižu stručnu kvalifikaciju od zahtijevane, odnosno VŠS (višu stručnu spremu) razina 6 HKO
 • Ostali zahtjevi: 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, vozački ispit B kategorije, znanje engleskog i talijanskog jezika, stručni ispit (NISU eliminacijski kriteriji)
 • Ostale informacije: svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o stečenoj traženoj stručnoj spremi - kopija,
  • potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana,
  • ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koju možete preuzeti putem linka https://www.ivb.hr/o-vodovodu/posao-i-karijera/
  • Za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu odnosno zamolbu na ovaj oglas, potrebno je priložiti:
   • dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu
   • dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju . PRIJAVE SLATI NA E-MAIL ADRESU: ljudski.resursi@ivb.hr

POSLODAVAC

Poslodavac: ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet

Ostale informacije: Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave prispjele pisanim putem na gore navedenu mail adresu te donesene osobnim putem. Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će izabrati uži krug kandidata (prijave koje su pravodobne, potpune te koje udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja), a koji će potom biti pozvani da pristupe selekcijskom postupku (testiranju kojim će se provjeriti znanje, vještine i sposobnosti svakoga pojedinog kandidata).