Obavijesti
23.05.2024. PJ Buzet - šire područje
23.05.2024. PJ Poreč - šire područje
22.05.2024. PJ Rovinj - starogradska jezgra
17.05.2024. PJ Buje - Grad Umag
10 11

KNJIGOVOĐA DUGOTRAJNE IMOVINE

 • Mjesto rada: BUZET
 • Broj traženih radnika: 1
 • Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Naknada za prijevoz: djelomična naknada
 • Natječaj vrijedi od: 10.11.2023. godine
 • Natječaj vrijedi do: 17.11.2023. godine

POSLOPRIMAC

 • Razina obrazovanja: SSS (srednja stručna sprema), razina 4,2 HKO, ekonomsko usmjerenje
 • Potrebna znanja i vještine: poznavanje rada na računalu, 1 god radnog iskustva u struci
 • Ostale informacije: svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o stečenoj traženoj stručnoj spremi (sprema SSS, 4,2 HKO) - kopija,
  • potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana,
  • ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koju možete preuzeti putem linka https://www.ivb.hr/o-vodovodu/posao-i-karijera/
  • Za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu odnosno zamolbu na ovaj oglas, potrebno je priložiti:
   • dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu
   • dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

POSLODAVAC

 • Poslodavac: ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet
 • Ostale informacije: Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave prispjele pisanim putem. Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će izabrati uži krug kandidata (prijave koje su pravodobne, potpune te koje udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja), a koji će potom biti pozvani da pristupe selekcijskom postupku (testiranju kojim će se provjeriti znanje, vještine i sposobnosti svakoga pojedinog kandidata).