Obavijesti
21.09.2023. PJ Poreč - šire područje
19.09.2023. PJ Buzet - šire područje
15.09.2023. PJ Pazin - šire područje
22 05

Natječaj za radno mjesto Operater automatske obrade u Buzetu - Natječaj vrijedi do: 29.05.2023. godine

OPERATER AUTOMATSKE OBRADE
Mjesto rada: BUZET
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: djelomična naknada
Natječaj vrijedi od: 22.05.2023. godine
Natječaj vrijedi do: 29.05.2023. godine

POSLOPRIMAC
Razina obrazovanja: VŠS (viša stručna sprema), odnosno razina 6 HKO
Zahtijevano zvanje/ struka: Ekonomsko, informatičko ili tehničko usmjerenje
Ostali zahtjevi (nisu eliminacijski): – 1 god. radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje ICT tehnologije
Ostale informacije: svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:
- životopis,
- dokaz o traženoj stručnoj spremi - kopija,
- potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana,
- ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koju možete preuzeti putem linka https://www.ivb.hr/o-vodovodu/posao-i-karijera/

- Za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu odnosno zamolbu na ovaj oglas, potrebno je priložiti:
• dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu
• dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju .
PRIJAVE SLATI NA E-MAIL ADRESU: ljudski.resursi@ivb.hr

POSLODAVAC
Poslodavac: ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, Buzet
Ostale informacije: Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave prispjele pisanim putem. Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će izabrati uži krug kandidata (prijave koje su pravodobne, potpune te koje udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja), a koji će potom biti pozvani da pristupe selekcijskom postupku (testiranju kojim će se provjeriti znanje, vještine i sposobnosti svakoga pojedinog kandidata).