Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag
30 03

PROCESNI INŽENJER
Mjesto rada: BUZET
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: djelomična naknada
Natječaj vrijedi od: 03.04.2023. godine
Natječaj vrijedi do: 17.04.2023. godine

POSLOPRIMAC
Razina obrazovanja: VSS (visoka stručna sprema) odnosno završen preddoplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno razina 7 HKO
Zahtijevano zvanje/struka: električko, informatičko ili tehničko usmjerenje
Ukoliko se na javni natječaj za radna mjesta visoke stručne spreme ne javni niti jedan kandidat sa zahtijevanom kvalifikacijom, Društvo smije ugovor o radu sklopiti i sa kandidatom koji ima jedan stupanj nižu stručnu kvalifikaciju od zahtijevane, odnosno VŠS (višu stručnu spremu) razina 6 HKO

Ostali zahtjevi: 1 godine radnog iskustva u struci, vozački ispit B kategorije, znanje engleskog jezika, poznavanje ICT tehnologije i poznavanje programskih jezika ASP, SQL, PLC, SCADA programiranje

Ostale informacije: svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj traženoj stručnoj spremi - kopija,
- potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana,
- ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koju možete preuzeti putem linka
https://www.ivb.hr/o-vodovodu/posao-i-karijera/

- Za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu odnosno zamolbu na ovaj oglas, potrebno je priložiti:
• dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu
• dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju .
PRIJAVE SLATI NA E-MAIL ADRESU: ljudski.resursi@ivb.hr

POSLODAVAC
Poslodavac: ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet
Ostale informacije: Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave prispjele pisanim putem na gore navedenu mail adresu te donesene osobnim putem. Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će izabrati uži krug kandidata (prijave koje su pravodobne, potpune te koje udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja), a koji će potom biti pozvani da pristupe selekcijskom postupku (testiranju kojim će se provjeriti znanje, vještine i sposobnosti svakoga pojedinog kandidata).