Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
03 08

REFERENT RAČUNOVODSTVA
Mjesto rada: BUZET
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: na neodređeno, probni rad 6 mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: djelomična naknada
Natječaj vrijedi od: 03.08.2021. godine
Natječaj vrijedi do: 09.08.2021. godine

POSLOPRIMAC
Razina obrazovanja: VSS (visoka stručna sprema), odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij
Potrebna znanja i vještine: - 1god. radnog iskustva u struci – komunikativnost - poznavanje rada na računalu
Ostale informacije: svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj traženoj stručnoj spremi - kopija,
- potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana i
- ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koju možete preuzeti putem linka
https://www.ivb.hr/o-vodovodu/posao-i-karijera/

- Za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu odnosno zamolbu na ovaj oglas, potrebno je priložiti:
• dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu
• dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.


POSLODAVAC
Poslodavac: ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet
Kontakt: 052/602-211, ljudski.resursi@ivb.hr
Ostale informacije: Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave prispjele pisanim putem. Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će izabrati uži krug kandidata (koji ispunjavaju uvjete određene natječajem), a koji će biti pozvani na selekcijski postupak (testiranju kojim će se provjeriti znanje, vještine i sposobnosti svakoga pojedinog kandidata).

ODLUKA O RASPISANOM NATJEČAJU: